Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 19.01.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kuljetuspalveluasiakkaiden matkojen omavastuuosuuden tarkistaminen

1030/00.01.02.02/2020

 

 

19.01.2021 § 5  

Kuntayhtymähallitus

Vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n ja vammaispalveluasetuksen (759/1987) 4 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset niihin liittyvine saattajapalveluineen. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n ja 23 §:n mukaan järjestetään liikkumista tukevaa palvelua. Taksilla tai invataksilla tapahtuvasta matkasta korvataan matkojen aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.

 

KymSoten alueella Hamina-Kotka seudulla on paikallisliikenteessä käytössä neljä maksuvyöhykettä. Vammaispalvelukuljetuksissa aleella on asiakkaiden omavastuuksina peritty kuitenkin vuoden 2014 Matkahuollon kilometripohjaisen bussimatkan hinta. Näin toimimalla omavastuiden määrä oli ylittänyt vyöhykelippujen hinnat. Asiasta  oli tehty kunnnalisvalitus ja pyydetty oikaisemaan vammaiskuljetusten omavastuukustannukset vastaamaan muun julkisen liikenteen kustannuksia. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, mutta Korkein hallinto-oikeus muutti päätöstä ja on  päätöksessään KHO 2020:20 4.3.2020 ratkaissut asian niin, että kilometripohjaista hinnastoa ei saa soveltaa, mikäli se ylittää alueelliset joukkoliikenteen vyöhykelippuhinnat.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut kantelun perusteella Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tähän asiaan liittyvän päätöksen 16.11.2020. Päätöksessä aluehallintovirasto katsoo riittäväksi saattaa Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2020 antamassa ratkaisussa esitetty lain tulkinta Sosterin tietoon sekä ohjaa Sosteria muuttamaan mainittujen kuljetusten omavastuuosuudet päätöksen mukaisiksi.

 

Savonlinnan kaupungin alueella ei ole varsinaista vyöhykehinnoittelua kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä. Toisaalta keskusta-alueella voi matkustaa  yhdellä taksalla kaikilla joukkoliikenteen reitteillä. Pisin reitti, nro 2 Nätki - Aholahti on noin 15 km pitkä ja tämän matkan lippuhinta on 3,30 €. Muiden alueiden  (Savonlinna kaupunki ja Enonkosken kunta) joukkoliikenteen kertalippujen hinnat perustuvat kilometripohjaiseen kertalippuhinnastoon.

Jotta hinnoittelu olisi yhtenevä Savonlinnan kaupungin kanssa, sovelletaan vammaispalvelun myöntämien vammaispalvelulain mukaisten ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen matkojen omavastuuosuutena Matkahuollon 1.7.2014 voimaan tullutta kilometripohjaista hinnoittelua 15 kilometriä ylittävissä matkoissa, pois lukien taulukossa hinnoiteltu 16 km:n taksa. Näin vammaispalvelukuljetusten omavastuuosuudet eivät ylitä milllään alueella joukkoliikenteen kertamaksuhintaa. Muutos tulee voimaan 1.3.2021 ja siitä tiedotetaan kuljetuspalveluasiakkaille. Autoilijalaitteistot päivitetään kyseisen päivän aikana.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen omavastuuosuudet määräytyvät 1.3.2021 liitteen omavastuutaulukon mukaisesti.

Matkustusalueen ulkopuolelle myönnetyistä matkoista peritään Matkahuollon taulukon mukainen kilometriperusteinen omavastuuosuus lähtöpaikan ja määränpään väliseltä matkalta.

Alle 4 -vuotiaasta lapsesta ei peritä omavastuuta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 

 Tiedoksi
Vammaispalvelu
Etelä-Savon Taksi Oy

 

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija,  sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, p. 044 417 3333.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa