Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.02.2021/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelu

997/00.04.01/2020

 

 

23.02.2021 § 21  

Kuntayhtymähallitus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten hallitus on 3.12.2020 päättänyt esittää Savonlinnan kaupungille, Enonkosken kunnalle ja Sosteri-kuntayhtymälle osallistumista yhteisen sote-uudistuksen Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun.

 

Esityksen pohjana on hallituksen sote-uudistuksen lainsäädäntöesityksen tiedotustilaisuudessa esille 13.10.2020 tuotu linjaus, jonka mukaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin alue ja kunnat kuuluvat uudistuksen toteutuessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen vuoden 2023 alusta alkaen. Hallituksen esitys sote-lainsäädännöksi eteni eduskuntaan tällä aluejakoesityksellä.

 

Etelä-Savossa ja Itä-Savossa toteutetaan erillisinä ja itsenäisinä kehittämishankkeina Tulevaisuuden sote-keskus- ja Rakenneuudistushankkeet. Essote on saanut rahoitusta kehittämisen lisäksi rakenneuudistushankkeessa hyvinvointialueen toimeenpanevaan valmisteluvaiheeseen ja väliaikaisen hallinnon toimintamallin valmisteluun, johon myös Sosteri on kutsuttu mukaan.

 

Sote-lainsäädännön eduskuntakäsittelyn ollessa käynnissä ei vielä ole varmuutta lakien voimaantulosta ja voimaantulon ajankohdasta. On esitetty arvioita, joiden mukaan lainsäädäntö tulisi voimaan aikaisintaan kesällä 2021. Tällöin, mikäli lait astuvat voimaan, käynnistyisivät toimeenpanolain mukaiset hyvinvointialueiden väliaikaiset toimielimet, joiden tehtävänä on käynnistää hyvinvointialueiden valmistelu/hallinto.

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto linjasi syksyllä 2019, että sen suunta on Pohjois-Savo. Tätä linjausta ei ole muutettu. Lisäksi kuntayhtymähallitus otti kantaa 25.8.2020 (§ 85) sote-uudistusta koskeviin neuvotteluihin siten, että lainsäädäntövalmistelun ollessa kesken ei Sosterilla ole tarvetta eikä perusteita jatkaa neuvotteluja. Tämän jälkeen lakiesitys on maan hallituksen toimesta annettu eduskunnalle.

 

Sosterilla on valmius olla mukana Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaishallinnon suunnittelussa ja etukäteisvalmistelussa, huomioiden kuitenkin lainsäädäntötilanteen keskeneräisyys ja kuntayhtymän voimassa olevat päätökset. Asian virallinen toimeenpano tulee käynnistää sitten, kun lait astuvat voimaan.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että Sosteri voi osallistua Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelua koskevaan etukäteistyöskentelyyn, huomioiden kuntayhtymän voimassa olevat suuntautumispäätökset ja lainsäädäntötilanteen keskeneräisyys.

Lain virallinen voimaanpano voidaan käynnistää ja sitä koskevat päätökset tehdä kuitenkin vasta lakien hyväksymisen jälkeen.
 

 

 

Päätös Esittelijä vt.kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi täydensi päätösehdotusta kuulumaan seuraavasti: Kuntayhtymähallitus päättää, että Sosteri voi enemmälti sitoutumatta osallistua Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelua koskevaan etukäteistyöskentelyyn, huomioiden kuntayhtymän voimassa olevat suuntautumispäätökset ja lainsäädäntötilanteen keskeneräisyys.

Lain virallinen voimaanpano voidaan käynnistää ja sitä koskevat päätökset tehdä kuitenkin vasta lakien hyväksymisen jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa