Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.02.2021/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Suojavarusteiden korvaukset yksityisille palveluntuottajille

816/02.05.01.02/2020

 

 

23.02.2021 § 23  

Kuntayhtymähallitus

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia ja kuntayhtymiä kunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yksityisten palveluntuottajen ylimääräisten Covid-19 -epidemian torjunnassa käytettyjen aineiden ja tarvikkeiden korvaamiskäytännöistä (STM Kuntainfo 6/2020 30.6.2020, STM Kuntainfo 19/2020 17.12.2020, STM:n kirje 28.1.2021).
 

Kuntia kehotetaan neuvottelemaan palveluntuottajien kanssa korvaamiskäytännöistä siltä osin, kun niistä ei ole päästy sopimukseen tai niistä ei ole palvelutuotantosopimuksessa yksiselitteistä mainintaa. Kuntia suositellaan kompensoivan yrityksille Covid-19 -epidemian aiheuttamat ylimääräiset ja kohtuulliset aineista ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset. Kustannusten korvaaminen perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin. Mikäli sopimukset ovat tältä osin puutteellisia, tulee palvelujen järjestäjän viime kädessä vastata suojainten saatavuudesta osana asianmukaista  hoitoa.

Hallituksen linjauksen mukaisesti kunnille ja sairaanhoitopiireille korvataan täysimääräisesti koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset osana valtion talousarviomenettelyä niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Vuonna 2020 valtion tukipaketti kunnille oli

2,6 miljardia euroa, josta sairaanhoitopiirien osuus on 400 milj. euroa. Vuodelle 2021 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle osoitetaan koronatoimenpiteisiin 1,6 milj.euroa. Lisäksi kuntien peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan kertaluonteisesti 300 milj. euroa ja kuntien yhteisöverojen jako-osuuden 10 %:n korotusta jatketaan.

Yksityiset asumispalvelujen tuottajat (yhteensä 11) ovat lähettäneet Sosterille vuodelle 2020 kohdennettuja laskuja tai korvausesityksiä koronaepidemiasta aiheutuneiden ylimääräisten suojavälineiden hankintakustannuksista Sosteri on neuvotellut tammikuussa 2021 puitesopimustalojen kanssa laskujen määräytymisperusteista ja oikeellisuudesta. Neuvottelujen tuloksena saatiin korvausten kokonaissummaa laskettua ja loppusummaksi jäi 127 512 euroa.  Puitesopimustalojen yksimielinen kanta on se, että eivät kunnat eivätkä yksityiset palvelujentuottajat voineet varautua korona epidemian aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin, minkä vuoksi valtiokin kompensoi näitä kuluja kunnille ja kuntayhtymille. Yksityiset palvelujentuottajat ovat olleet velvoitettuja suojaamaan hoitotyössä olevan henkilöstönsä valtion ja Sosterin määärysten perusteella. Tehtävä on onnistunut hyvin, koska toistaiseksi tartuntatapauksia ei ole ilmennyt hoivakodeissa. Neuvotteluissa on myös pohdittu vuoden 2021 korvauskäytäntöjä suojautumistoimenpiteiden jatkuessa kuluvanakin vuonna. Vaihtoehtoina ovat nousseet esille joko rahallinen korvaus kohtuullisista suojavälineiden hankintakustannuksista tai suojavälineiden maksuton jakaminen Sosterin materiaalikeskuksesta.

 

Yksityisten palvelujen tuottajien korvausesitykset Covid -19-pandemian aiheuttamista ylimääräisistä suojavälinekustannuksista on ratkaistu  eri sairaanhoitopiireissä eri tavoin. Essoten hallitus on päättänyt maksaa palveluntuottajien vuodelta 2020 esittämät laskut yhteensä 305 484 euroa. Vuoden 2021 osalta ei Essotessa ole vielä päätöksiä. SiunSoten hallitus on käsitellyt asiaa 3.2.2021, mutta jätti asian pöydälle. SiunSote on kuitenkin ryhtynyt vuoden 2021 alusta jakamaan suojavälineitä yksityisille palvelujen tuottajille. Eksoten hallitus on päättänyt maksaa yksityisille palveluntuottajille vuodelta 2020 korvausta 0,60 € jokaiselta asiakkaan hoitopäivältä asumisyksikössä ja vuonna 2021 korvaus on 0,40 € / hoitopäivä.  

Yksityisten palveluntuottajien ylimääräisten suojavälineiden hankinnasta Sosterille vuodelta 2020 osoittamien laskujen ja korvausesitysten yhteissumma on  127 512 euroa.  STM suosittelee korvamaan palvelujen tuottajille ylimääräiset ja kohtuulliset kustannukset.  Vuoden 2020 maaliskuussa alkaneen covid-19-pandemiatilanteen vuoksi suojavälineiden saatavuudesa oli ongelmia, mistä syystä hinnat hinnat nousivat merkittävästi normaalitilanteesta, mutta laskivat jo loppuvuotena, mikä tulee ottaa huomioon arvioitaessa vuoden 2021 kustannuksia.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että yksityisille palveluntuotajille  korvataan vuodelta 2020  Covid-19 -viruksen aiheuttamat ylimääräiset suojavälinekustannukset Sosterille toimitettujen laskujen ja selvitysten perusteella. Korvaussumma on yhteensä 127 512 euroa. 

Korvausten maksamisen edellytyksenä on, että asiakkaan palvelu kuuluu Sosterin järjestämisvastuulle ja Sosterilla on voimassa oleva sopimus palveluntuottajan kanssa tai palveluntuottaja on Sosterin hyväksymä palveluseteliyrittäjä.

Ylimääräisten suojavälineiden korvauskustannuksista tai vaihtoehtoisesti suojavälineiden toimittamisesta Sosterin materiaalikeskuksesta maksutta palveluntuottajille vuoden 2021 osalta päätetään myöhemmin erikseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 palveluntuottajat

 ostolaskut/Monetra

 

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija,  sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa