Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.02.2021/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Sosterin sosiaalipalvelujen tulosalueen valvontasuunnitelma

429/00.01.02.02/2021

 

 

23.02.2021 § 24  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) vastaa Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä Rantasalmen ja Sulkavan kuntien sosiaalipalveluiden viranomaistoiminnasta. Sosiaalipalvelujen valvontavelvoite kuuluu Sosterille palveluiden järjestäjänä tai kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Sosteri ohjaa ja valvoo alueellaan sekä itse tuottamiaan että yksityisiä sosiaalipalveluita. Valvonnan kohteena ovat mm. seuraavat sosiaalipalvelut: kotihoito, asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu, päihdetyö ja päihdepalvelut (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 14 ja Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011). Palveluja tuotetaan kunnan omana toimintana sekä yksityisten palveluntuottajien toteuttamana ostopalveluna tai palvelusetelinä. Käytännössä valvontatehtävää suorittaa Sosterin valvontakoordinaattori yhdessä asiantuntijaviranhaltijoiden kanssa.

Valvontasuunnitelma konkretisoi lakisääteiset valvontavelvoitteet ja yhteistyön Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kanssa sekä ohjaa Sosterin sosiaalipalvelujen valvonnan käytännön toteuttamista.

Sosiaalipalvelujen tulosalueen valvontasuunnitelman on liitteenä.
 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Sosterin sosiaalipalvelujen tulosalueen valvontasuunnitelman.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

Tiedoksi

Savonlinnan kaupunki

Enonkosken kunta

Ostolaskut/Monetra

palveluohjaaja Tuula Kärkkäinen

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa