Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.02.2021/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

KYS-erva järjestämissopimus

269/00.01.02.02/2020

 

 

23.02.2021 § 17  

Kuntayhtymähallitus

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erityisvastuualueen sai­raan­hoi­to­pii­rien on järjestettävä yhteistyössä alueensa eri­kois­sai­raan­hoi­to. Lain mukaan alueen sairaanhoitopiirien on teh­­vä tästä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. So­pi­muk­ses­sa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sai­raan­hoi­to­pii­rien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista.

 

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava kun­nal­lis­val­tuus­to­kau­sit­tain ja se tulee hyväksyä sai­raan­hoi­to­pii­rien valtuustoissa.

 

Tällä valtuustokaudella järjestämissopimuksen tekoa on viivästyttänyt keskittämisasetus ja siihen liittyvät työnjakokysymykset erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien välillä. Syksyllä 2020 KYS erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit kävivät uudet työnjakoneuvottelut, koska keskittämiasetusta oltiin uudistamassa.  Järjestämissopimus muokattin vastaamaan tulevaa keskittämisasetusta ja päivitettiin muilta osin.

 

Uudistettu keskittämisasetus annettiin 14.1.2021 ja se tuli voimaan ilman siirtymäaikaa. Järjestämissopimusta on käsitelty KYS ERVA alueen johtoryhmässä 26.1.2021 ja KYS ERVA Yhteistyöelimessä 10.2.2021. Molemmat suosittivat järjestämissopimuksen hyväksymistä ja eteenpäin viemistä sairaanhoitopiireissä pikaisella aikataululla.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus hyväksyy järjestämissopimuksen liitteineen edellä mainituilla kirjauksilla ja esittää kuntayhtymävaltuustolle järjestämissopimuksen hyväksymistä maaliskuussa 2021.
                                                   
Johtajaylilääkäri  valtuutetaan tekemään järjestämissopimukseen liitteineen teknisluonteisia korjauksia.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen, puh. 044 417 3620  ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa