Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.03.2021/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden (Miepä) selvityksen loppuraportti

1058/02.08.00.00/2020

 

23.02.2021 § 19  

Kuntayhtymähallitus 

NHG Finland Oy on laatinut Sosterin toimeksiannosta Sosterin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisarvioinnin sisältäen toimenpidesuositukset palveluiden järjestämisestä.
 

Selvityksessä on tarkasteltu toiminnan volyymia, kustannuksia ja laatuindikaattoreita sekä palvelutarvetta suhteessa verrokkisairaanhoitopiireihin.

 

Osana selvitystä on haastateltu Sosterin omia asiantuntijoita ja selvitetty heidän näkemyksiään palveluiden nykytilasta ja kehitysmahdollisuuksista.
 

Hannu Juvonen NHG:ltä esittelee selvityksen loppuraportin kuntayhtymähallitukselle.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus merkitsee selvityksen loppuraportin tiedoksi.

 

Päätös Kuntayhtymähallitus merkitsi selvityksen loppuraportin tiedoksi.

 

 Tiedoksi

 NHG Finland Oy

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen, puh. 044 417 3201 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

23.03.2021 § 47  

Kuntayhtymähallitus

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on todettu kehittämistarpeita, joden taustalla on tilakysymykset vanhan pääterveysaseman jäädessä pois käytöstä, tarve palveluiden kustannusvaikuttavuuden parantamiseen, väestön väheneminen ja ikärakenteen muutos sekä sote-uudistukseen valmistautuminen.

NHG:n selvityksessä todettiin Sosteri palvelurakenteen olevan raskas verrokkisairaanhoitopiireihin nähden. Ympärivuorokautisia hoitopaikkoja on runsaasti väestön määrään ja palvelutarpeeseen nähden. Avohoidon palveluissa toiminnan järjestämisessä nykyisen mallin mukaa kolmen eri tulosalueen toimintana aiheuttaa selvityksen mukaan päällekkäistä suunnittelutyötä ja lähetekäytännöt aiheuttavat viiveitä potilaiden hoidon etenemisessä ja alentavat tuottavuutta. Palveluiden laatu todettiin hyväksi ja tuottavuuden parantaminen nähtiin mahdolliseksi uudistamalla palvelurakennetta ja hoitoprosesseja.

 

Selvityksen keskeisiä suosituksia ovat:

-          Psykiatrian osaston ja päihdekuntoutuskeskuksen osastojen yhdistäminen ja paikkamäärän vähentäminen kahdeksaantoista (nyk. yhteensä 32)

-          Avohoidon palveluiden (A-klinikka, mielenterveysvastaanotot, erikoissairaanhoidon avopalvelut) yhdistäminen

-          Avo- ja osastopalveluiden siirto osaksi perusterveydenhuoltoa, joka  yksinkertaistaisi ja sujuvoittaisi palveluiden järjestämistä ja turvaisi lähipalveluiden säilymisen mahdollisessa sote-uudistuksessa.

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelurakenneuudistus käynnistetään ja
- nykyiset psykiatrian osasto ja päihdekuntoutuskeskus yhdistetään ja niistä muodostetaan uusi 18-paikkainen osasto
- A-klinikka, mielenterveysvastaanotot ja psykiatrian avohoidon palvelut yhdistetään yhdeksi avopalveluiden yksiköksi
- osastohoito ja avopalvelut siirretään perusterveydenhuollon tulosalueelle
- muutosohjelmaan liittyen käynnistetään koko mielenterveys- ja päihdepalveluiden henkilöstöä koskeva yt-menettely
- projektista ja sen etenemisestä vastaa perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja Veikko Karvanen
 

 

Päätös Merkittiin, että Pirkko Juuti ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 NHG Finland Oy

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen, puh. 044 417 3201 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa