Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.03.2021/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kotihoidon selvitys

605/00.01.02.02/2021

 

 

23.03.2021 § 48  

Kuntayhtymähallitus

Sosterin kotihoidossa on laadittu selvitys kotihoidon tilanteesta helmikussa 2021. Selvityksen pohjana on käytetty Nhg:n kotihoidon vertaiskehittämisen viimeisimmän joulukuussa 2020 julkaistun raportin tietoja.  Valtakunnallisessa vertailussa vuonna 2019  kotihoidon asukaskohtaiset menot ja kotihoidon kattavuus 75 vuotta täyttäneistä  ovat olleet Sosterissa maan korkeimpia. Vuonna 2020 kotihoidon asiakkaiden ja käyntien määrät alkoivat laskea.

Kotihoidon organisaatiouudistus käynnistyi vuonna 2019. Tuolloin  tehtiin seuraavat toiminnalliset muutokset: Kotihoidon ja asumisyksiköiden  esimiestyö uudistettiin liittämällä kotihoito ja asumisyksikkö saman palvelupäällikön alaisuuteen.  Kotihoidon toimintojen tarkastelu ja kehittäminen aloitettiin syksyllä 2019 ja jatkuu edelleen. Kuntayhtymähallitus vahvisti kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet 19.11.2019 § 115. Lisäksi aloitettiin kotihoidon ja asumisyksiköiden kohdennetut koulutukset henkilöstön osaamisen varmistamiseksi.

Vuonna 2020 selvitettin kotihoidon työntekijöiden välitöntä työaikaa ja kehitettiin toimintaa alueiden palvelupäälliköiden johdolla,  valmisteltiin apteekin annosjakelun kilpailutusta ja päivänkulku sovelluksen käyttöönottoa. Syksyllä 2020 kantakaupungin kotihoidon kolme aluetta keskitettiin Humanian tiloihin. Joulukuussa käynnistettiin keskitetyn toiminnanohjauksen uudelleen järjestelyt.

 

Vuonna 2020 kotihoidon asiakasmäärät laskivat edellisvuodesta , vuonna 2019 asiakaita oli 1126 ja vuonna 2020 yhteensä 983. Myös käyntien määrä aleni, vuonna 2019 käyntejä oli 500409 ja vuonna 2020 yhteensä 473269. Henkilöstön määrä ja henkilöstömenot eivät kehittämistoimenpiteistä huolimatta ole vielä laskeneet.  

Selvityksessä analysoidaan tarkemmin asiakasmäärien ja käyntien vähenemiseen vaikuttaneita tekijöitä ja toisaalta syitä siihen, miksi muutokset eivät näy henkilöstömenoissa. Lisäksi selvitys sisältää kotihoidon toiminnan kehittämissuunnitelman vuodelle 2021. Tavoitteena on kotihoidon henkilöstömenojen kääntäminen laskuun  vastaamaan paremmin alenevia asiakas- ja käyntimääriä. 
 
Kotihoidon selvitys lähetetään päätöksentekijöiden käyttöön.

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus merkitsee kotihoidon selvityksen tiedoksi ja päättää, että kotihoidossa vuonna 2019 aloitettuja kehittämistoimepiteitä jatketaan vuonna 2021 selvityksessä esitetyn toiminnan kehittämissuunnitelman mukaisesti.

 

Päätös Kokouksessa kuultiin asiantuntijana ikäihmisten palvelujen johtaja Anu Koivumäkeä.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa