Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.03.2021/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Vammaispalveluselvitys

1115/02.08.00.00/2020

 

 

23.03.2021 § 49  

Kuntayhtymähallitus

FCG on laatinut Sosterin toimeksiannosta selvityksen Sosterin vammaispalveluista. Kansallisessa vertailussa Sosterin vammaispalvelujen kustannukset ovat olleet merkittävästi koko maata korkeammat asukasmäärään suhteutettuna. Korkeimillaan vammaispalvelujen menot olivat vuonna 2018,minkä jälkeen kustannukset ovat laskeneet vuosina 2019 ja 2020. Koronan lisäksi kustannusten alenemiseen ovat vaikuttaneet vammaispalvelun palvelurakenteseen tehdyt muutokset sekä palvelujen myöntämisperusteiden takistamiset.


"Kustannustietoiset vammaispalvelut -selvitystyössä" on ollut tavoitteena löytää aihealueita sekä kehittämiskohteita, joissa vammaispalvelu voi parantaa edelleen omaa prosessiaan ja kehittämiskohteiden tunnistamista sekä kustannnuksien että palvelujen laadun näkökulmasta. Kehitysvammaisten palvelut on rajattu selvitystyön ulkopuolelle.

Selvitystyö on toteutettu vammaispalveluun liittyvän taustamateriaalin  (tilinpäätökset, suoritetiedot ym.), työntekijöiden haastattelujen ja työpajatyöskentelyn avulla.

FCG:n erityisasiantuntija Mikko Jaakonsaari on esitellyt selvitystyötä Sosterin vammaispalvelulle 12.1.2021, kuntayhtymän johtoryhmälle 18.1.2021 ja kuntayhtymähallitukselle 19.1.2021.

Selvityksessä on käyty läpi keskeisimmät vammaispalvelut (henkilökohtainen apu,

asumispalvelut sekä apuvälineet ja asunnonmuutostyöt). Kuljetuspalvelut jäivät selvityksessä vähemmälle huomiolle, koska asiakasmäärät ja kustannnukset ovat lähellä koko maan keskitasoa. Tarkasteluun nousivat myös palvelutarpeen arvioinnit ja palvelusuunnitelmat, mitkä ohjaavat asiakkaiden palvelujen käyttöä.


Sosterin vammaispalveluissa on jo vuodesta 2019 ryhdytty toimenpiteisiin vammaispalvelujen kasvavien kustannusten hillitsemiseksi.  Kehittämistyö jatkuu edelleen  ja siinä tullaan jatkossa hyödyntämään  FCG:n selvitystyön tuloksia.
Kuntayhtymähallitus on vahvistanut keskeisimpien vammaispalvelujen myöntämisperusteet, asiakkaiden palvelusuunnitelmat tarkistetaan vastaamaan tämän hetken palvelutarvetta. Vireillä olevan vammaisten palveluasumisen kilpailutuksen tavoitteena on järjestää kullekin asumisen tukea tarvitsevalle  vammaisasiakkaalle hänen tarpeisiinsa soveltuva palveluasuminen. Toimintakykyarviota tullaan jatkossa mittaamaan Rai -järjestelmällä. Toimenpiteiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita vammaispalveluita kustannustehokkaasti kuitenkin asiakkaiden palveluntarve  huomioon ottaen.  Vuonna 2021 toimintakulut pidetään vuoden 2020 tasossa.

FCG:n vammaispalvelun selvitystyö lähetetään päätöksentekijöiden käyttöön.


 

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus merkitsee FCG:n vammaispalvelun selvityksen tiedoksi ja päättää, että vammaispalvelussa jatketaan vuodesta 2019 aloitettuja kehittämistoimenpiteitä hyödyntäen FCG:n selvityksen tuloksia ja selvityksessä esille tuotuja palvelukohtaisia suosituksia vammaispalvelujen palvelutuotannon toiminnan ja talouden kehittämiseksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi
Vammaispalvelut

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara tavi, puh. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa