Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.03.2021/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja

604/00.01.02.02/2021

 

 

23.03.2021 § 50  

Kuntayhtymähallitus

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sää­te­lee palvelusetelin käyttöä. Lakia sovelletaan kuntien jär­jes­­mis­sä sosiaali- ja terveyspalveluissa yksityisen sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen hankkimiseksi. Palveluseteli on vaihtoehtoinen ta­pa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakkaan asemaan vai­kut­ta­vat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muil­la­kin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Pal­ve­lusete­lin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa pal­ve­lun­tuot­ta­ja Sosterin ylläpitämästä palveluseteliyrittäjäluettelosta. Pal­ve­lusete­lin myöntäminen perustuu Sosterin sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon ammattihenkilön suorittamaan pal­ve­lun­tar­ve­ar­vi­oon.

 

                                            Palveluseteli voi olla tasasuuruinen tai tulosidonnainen. Sosteri voi asettaa palvelusetelille hintakaton, joka tarkoittaa pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le maksettavaa enimmäishintaa. Tähän sisältyy kunnan mak­sa­ma osuus (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan oma­vas­tuu­osuus. Palvelusetelin arvo ja mahdollinen hintakatto määritetään sään­­kir­jan palvelukohtaisissa osissa. Pal­ve­lu­se­te­li­jär­jes­tel­mäs­sä Sosteri ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta so­vit­taes­sa. Kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja pal­ve­lun­tuot­ta­jan välinen sopimus.

Palvelusetelin sääntökirjassa kerrotaan niistä yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joi­hin tämä sitoutuu Sosterin hyväksyttyä palvelutuottajan pal­ve­lu­se­te­li­yrit­­jäk­si. Sääntökirjassa Sosteri asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.

Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt 26.5.2020 § 52 palvelusetelin sääntökirjan yleisen osan ja vanhusten palveluasumisen sääntökirjan. Sosiaalipalvelujen tulosalueella on päivitetty vanhusten palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja.
 

 Liitteenä on vanhusten palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja.

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä liitteessä olevan päivitetyn vanhusten palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 palveluohjaaja Tuula Kärkkäinen
ikäihmisten palvelujen johtaja Anu Koivumäki
laskentasuunnittelija Päivi Suokas
ostolaskut.sosteri@monetra.fi
tietohallinto

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija, sosiaalipalvelujen tu­los­alue­joh­ta­ja Jorma Hongisto, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, vt. kun­ta­yh­ty­­joh­ta­ja Saara Tavi, puh. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa