Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.03.2021/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Vuosisopimusperusteisesti eri kiinteistöihin pienurakoina ja tuntitöinä toteutettavien asuntojen rakennus- ja korjaustöiden hankinta

224/02.08.00.00/2021

 

 

23.03.2021 § 52  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun vuosisopimusperusteisesti eri kiinteistöihin pienurakoina ja tuntitöinä toteutettavista asuntojen rakennus- ja korjaustöistä. Työkohteet ovat sosiaalitoimen vammaispalvelun sekä toimintakyky-yksikön apuvälinekeskuksen Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken alueen asiakkaiden yksityiskoteja. 

Asunnon muutostöillä parannetaan asuntojen esteettömyyttä asiakkaan kotona ja sen välittömässä läheisyydessä (piha-alue). Asunnon muutostöiden tarkoituksena on tukea vaikeavammaisen tai apuvälineen käyttäjän omatoimista selviytymistä kotona.

 

Sopimus solmitaan kahdeksi vuodeksi ja siihen sisältyy mahdollisuus optiovuosiin 1 + 1, sopijaosapuolten molemmin puoleisella kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on huhtikuu 2021. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta tilaajalle eikä sopimus tuota urakoitsijalle yksinoikeutta tilaajan urakkakohteisiin. Hankinnan kohteeseen eivät kuulu LVIS-työt, eikä haitta-ainepurkutyöt.

 

Hankinta on arvoltaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n 1 mom 2. kohdan kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.2.2021 ja korjausilmoitus 5.3.2021 HILMA-ilmoituskanavassa. Määräaikaan 12.3.2021 klo 12.00 tarjouksen jättivät: Saaren Rakennuspalvelu Oy, Savonlinnan Rakentajat Oy ja Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy. Tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.

 

Saaren Rakennuspalvelu Oy:n tarjouksen osalta todettiin, että tarjous oli osittain puutteellinen tarjouspyynnössä vaadittujen selvitysten osalta. Tarjouksesta puuttuivat mm. selvitykset tarjoajan vakavaraisuudesta sekä nimettyjen vastaavan työnjohdon ja rakennusammattimiesten työkokemustiedot. Tämän vuoksi tarjous joudutaan sulkemaan pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena hankintalain 104.2 §:n mukaisesti.

 

Savonlinnan Rakentajat Oy ja Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy täyttivät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset ja molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia.

 

Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousvertailu lähetetään päätöksentekijöiden käyttöön. Sopimusurakoitsijoiksi valitaan tarjousvertailun perusteella kaksi kokonaistaloudellisesti edullisinta urakoitsijaa.

 

Kuntayhtymähallitus päättää hankinnasta, mikäli sopimuksen arvo on vuositasolla yli 200.000 euroa.

 

Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus.

 

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että vuosisopimusperusteisesti eri kiinteistöihin pienurakoina ja tuntitöinä toteutettavien asuntojen rakennus- ja korjaustöiden sopimusurakoitsijoiksi sopimuskaudelle 12.4.2021-11.4.2023 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon mukaisesti ensijaisuusjärjestyksessä: Savonlinnan Rakentajat Oy ja Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy.

Optiokausien mahdollisesta käyttämisestä päätetään myöhemmin erikseen.

Saaren Rakennuspalvelu Oy suljetaan pois tarjouskilpailusta selostusosan mukaisin perustein.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 Saaren Rakennuspalvelu Oy

 Savonlinnan Rakentajat Oy

 Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, palveluohjaaja Mirja-Riitta Turunen puh.

p. 044 417 3965 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa