Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.03.2021/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kuntayhtymähallitukselle tiedoksi saatettavat asiat

 

23.03.2021 § 54  

Kuntayhtymähallitus

 

1.

Valviran päätös 19.2.2021 koskien yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamista siten, että Valvira hyväksyisi uudeksi asemapaikaksi seuraavasti: Hakija/Palvelun tuottaja: 9Lives Ensihoito Oy, c/o 9Lives Oy Vartiokyläntie 1, 00950 Helsinki.

Palveluja tuottava toimipaikka: 9Lives Ensihoito Oy, Raaseporin toimipiste, Timpurintie 4, 10320 Karjaa

2.

Valviran päätös 22.2.2021 koskien yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttamista siten, että Valvira hyväksyisi uudeksi asemapaikaksi seuraavasti: Hakija/palvelujen tuottaja: H10 Kymppipalvelut Oy, Jaakonkatu 3, 01380 Vantaa.

Palveluja tuottava toimipaikat päätöksen mukaisesti: Savonlinnassa H10 Kymppipalvelut Oy, ONNI Kotihoito Savonlinna, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna

3.

Valviran ilmoitus 22.2.2021 koskien yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. Palveluja tuottava toimipaikka: Hierontapaikka Daxos_139, Pekko Lahdensuu, Sokerinkeittäjäntie 15, 27820 Säkylä. Toiminnan lopettamispäivä: 1.1.2021

4.

Valviran ilmoitus 22.2.2021 koskien yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. Palveluja tuottava toimipaikka: Hierontapaikka Daxos_138, Anneli Talvitie, Kellarikuja 3 e 21, 02630 Espoo. Toiminnan lopettamispäivä: 1.1.2021

5.

Valviran ilmoitus 23.2.2021 koskien yksityisen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen. Palvelun tuottaja: Hopearanta Oy, Punkaharjuntie 7, 57130 Savonlinna. Palvelun tuottaja on 17.2.2021 on ilmoittanut aluehallintovirastolle vastuuhenkilön vaihtumisesta toimintayksikössä Hopearanta (sosiaalihuolto), Punhakarjuntie 7, 57130 Savonlinna. Toimintayksikön vastuuhenkilö 15.2.2021 lukien: Luukkainen Sirpa Kaarina, toimitusjohtaja.

6.

AVIn ilmoitus 1.3.2021 koskien yksityisten sosiaalipalelujen toimintayksikön nimen muuttuminen. Ilmoituksen tekijä/Palvelun tuottaja: Enonkosken Hoiva Oy, c/o Hoiva Mehiläinen, Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki. Toimintayksikkö Omakoti Sinisiiven nimi muuttuu 1.3.2021. Uusi nimi on Onnikoti Sinisiipi.

7.

Valviran päätös 1.3.2021 koskien yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen siten, että Valvira hyväksyisi terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan seuraavasti:  Hakija/Palvelun tuottaja: Silmäasema Optiikka Oy, Silmäasema Oy, Silmäasema Savonlinna, Olavinkatu 48, 57100 SLN. Uusi vastaava johtaja, laillistettu silmätautien erikoislääkäri Kaisu Maria Järvinen

8.

AVIn ilmoitus 2.3.2021 koskien yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen. Palvelujen tuottaja: Kuopion Kardiologiapalvelu Oy. Palvelujen lopettaminen 31.12.2020 alkaen.

9.

AVIn päätös 2.3.2021 koskien yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti. Hakija/palvelun tuottaja: Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju. Hakija on pyytänyt hakemuksessaan AVIa hyväksymään Hoitokoti Finlandiassa palvelut listan mukaisesti.

10.

Valviran ilmoitus 4.3.2021 koskien, 9Lives Ensihoito Oy, c/o 9Lives Oy Vartiokyläntie 1, 00950 Helsinki on ilmoittanut yksityisen terveydenhuollon väliaikaisten näytteenottopisteiden toimintakuntien lisäämisestä ilmoituksen mukaisesti.

11.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky hallituksen 24.2.2021 pöytäkirjaote Kh37H, KYS-ERVA erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen hyväksyminen

12.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky hallituksen 24.2.2021 pöytäkirjaote Kh40, Patologian ja kuvantamisen yhteistyö KYS-ERVA sairaanhoitopiirien ja HUS-diagnostiikkakeskuksen kanssa.

13.

Valviran ilmoitus 2.4.2020 koskien ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluja tuottavan toimintayksikön lopettaminen. Ilmoituksen tekijä/Palvelun tuottaja: SOS-Lapsikylä Punkaharju, perhekuntoutus, Keskussairaalankuja 1 A 1, 57120 Savonlinna. Lopetuspäivä: 29.2.2020

14.

Valviran ilmoitus ja päätös 12.3.2021 koskien lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Hakija/Palvelujen tuottaja: RokoteNyt Oy, Otakaari 5, 02150 Espoo. Palveluja tuottava toimipaikka: RokoteNyt Oy, Rokotebussi 1, Liikkuva yksikkö

15.

Valviran päätös Dnro V/42128/2019 koskien 24.2.2021 koskien Valviran kyselyä vartija- ja turvapalveluiden sekä muiden sote-ammattikoulut-tamattomien työntekijöiden käytöstä sosiaalihuollon palveluissa.

Ratkaisu:

Sosterin kuntayhtymän antamista kyselyvastauksista ei ole tunnistettavissa epäasianmukaisia toimintatapoja vartija- ja turvapalvelujen tai muiden ei-soteammattihenkilöstön käyttämisestä sosiaalipalveluissa.

Tällä päätöksellä Valvira ohjaa Sosteria jatkossakin omavalvonnallisesti varmistamaan, että sosiaalipalvelut järjestetään laissa säädetysti ja viranomaisohjeistukset huomioiden.

Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin Valvirassa.

16.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n luottamusmiesilmoitus 15.2.2021. Luottamusmiessopimuksen mukaisesti JUKOn varapääluottamus-mieheksi Annukka Niemelän tilalle on valittu Minna Kosonen 4.2.2021-31.7.2022.

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitut ilmoitusasiat.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa