Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.03.2021/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Henkilöstöraportti v. 2020

644/01.00.02.01/2021

 

 

16.03.2021 § 11  

Yhteistyötoimikunta

 

 Henkilöstöraportti on poikkileikkaus edellisen vuoden asioihin ja henkilöstöä koskevia tietoja ja tunnuslukuja on raportissa verrattu vuoteen 2019.

 

                                            Raportti on henkilöstöjohtamisen apuväline, joka antaa pohjaa kuntayhtymän luottamushenkilöiden, johdon, esimiesten ja muun henkilöstön väliselle vuorovaikutukselle raportin sisällä olevista asioista.

 

                                            Tiedot on esitetty läpinäkyvyyden periaatteella tulosalueittain (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja tukipalvelut) jaoteltuina. Lisäksi raportissa on huomioitu vuoden 2020 aikana esille nousseita merkittävimpiä muutoksia.

 

                                            Jaottelua on viety myös ammattiryhmiin, miehiin, naisiin ja ikäryhmiin. Raportissa on niin ikään tarkasteltu poissaoloja ja niiden syitä, henkilöstön hyvinvointia ja työterveyttä sekä palkkausta ja henkilöstökuluja.

 

                                            Raportin sisällöstä on syytä nostaa esille mm. seuraavat asiat:

                                            Koko henkilöstön määrä pieneni edellisestä vuodesta 29 henkilöllä, joista 15 henkilötyövuotta ulkoistettiin. Koko henkilöstömäärä oli 31.12.2020  1 705 henkilöä.

                                            Palkkakustannukset kasvoivat n. 0,5 miljoonalla eurolla. Syynä kasvamiseen olivat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikamuutos (Kiky) elokuun lopussa.

 

                                            Kokonaisuudessaan poissaolojen määrä pieneni. Kuntayhtymähallituksen päätöksestä huolimatta vuosilomia ja säästövapaita pidettiin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lomarahavapaata saivat pitää vain lääkärit, koska kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sopiminen oli kesken lomarahavapaan anomisen aikaan. Vaikka terveysperusteiset poissaolot kasvoivat, niin sekä työ-, työmatka- että vapaa-ajan tapaturmat pienenivät. Terveysperusteiset poissaolot kasvoivat 1 537 kalenteripäivällä. Kasvu kohdentui pääasiassa sosiaalipalveluihin. Lisäksi merkittävä huomio, että kasvua on myös määräaikaisen henkilöstön osalta ja sielläkin lähinnä sosiaalipalveluissa. Tämä on nostettu vuoden 2021 alussa vahvasti keskusteluun työterveyshuollon palveluntuottajan Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

 

                                            Koulutusten raportointitapa on muuttunut uuden sovelluksen käyttöönoton myötä. Täydennyskoulutukseen osallistuminen pieneni v. 2020 - luku oli koko henkilöstöön suhteutettuna 1,35 päivää. Vuonna 2019 luku oli 2,15 päivää myös suhteutettuna koko henkilöstön lukumäärään.
Vuoden 2020 osalta on huomioitava Korona-viruksen vaikutukset. Pääsääntöisesti koulutukset toteutettiin ns. sisäisenä koulutuksena etäyhteyksin.

 

                                            Tavoitekeskusteluja on järjestelmään kirjattu enemmän kuin vuonna 2019, jolloin luku oli 36,7 %. V. 2020 tavoitekeskusteluja kirjattiin 58,1 %.  Myös tässä otettiin vuoden 2020 aikana käyttöön uusi sovellus ja tavoitekeskustelut kirjautuvat sähköiseen OSS järjestelmään.
 

                                            Henkilöstöraporttiluonnos on lähetetty 3.3.2021 henkilöstöjärjestöille ja työsuojeluvaltuutetuille lausunnon antamista varten. Lausunnot on pyydetty palauttamaan torstaihin 11.3.2021 mennessä. Lausunnot käsitellään yhteistyötoimikunnan kokouksessa.

 

                                            Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa henkilöstöraportista.  Asia sijoitetaan kuntayhtymähallituksen asialistalle.

 

 Henkilöstöraportti ja saapuneet lausunnot liitetään tähän yhteistyötoimikunnan pöytäkirjaan.

 

 

Kokousmerkintä Käytiin läpi tulleet lausunnot. Todettiin, että henkilöstöraportti v. 2020 saatetaan kuntayhtymähallituksen ja sitä kautta kuntayhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Yhteistyötoimikunta merkitsi henkilöstöraportin ja saapuneet lausunnot tiedoksi.

 

 

23.03.2021 § 39  

Kuntayhtymähallitus  

Henkilöstöraportti 2020 ja saadut lausunnot ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin 2020 ja siitä annetut lausunnot ja esittää henkilöstöraportin edelleen kuntayhtymävaltuustolle tiedoksi.  

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen, puh. 045 7881 0659  ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa