Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 20.04.2021/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Varavoimajärjestelmän hankinta

988/02.08.00.00/2020

 

 

20.04.2021 § 66  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun rakenteilla olevan uuden terveysaseman sähkönjakelun varmistamiseksi hankittavasta varavoimajärjestelmästä. Hankinnalle on varattu määräraha vuoden 2021 investointimäärärahoista.

 

Hankinta on arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta ja hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus 2.3.2021 HILMA-ilmoituskanavassa ja EU:n virallisessa lehdessä. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä.

 

Määräaikaan 6.4.2021 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät Genel Oy, kW-set Oy, Machinery Oy ja Voimalaite Service Oy. Saapuneet tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.

 

Kaikki tarjoajat vakuuttivat tarjouksensa ESPD-lomakkeella, ettei niitä rasita hankintalain 80 §:n ja 81 §:n mukaiset tarjoajan poissulkemisperusteet ja että ne täyttävät hankintayksikön asettamat tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajien antamat vakuutukset toimivat alustavana näyttönä vaatimusten täyttymisestä. Varsinaiset asiakirjat tarkastetaan voittaneelta tarjoajalta.

 

Tarjousten tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisuuden tarkastamisessa todettiin, että Machinery Oy:n tarjous ei täytä varavoimajärjestelmälaitteistolle tarjouspyynnössä asetettua ehdotonta vaatimusta siitä, että varavoimalaitteisto toteutetaan superkondensaattoreilla. Machinery Oy tarjosi tarjouksessaan toteutusta UPS litium akustolla. Tämän vuoksi Machinery Oy:n tarjous on suljettava pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimuksen vastaisena.

 

Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus huomioiden: Varavoimajärjestelmän elinkaarihinta (max.70 pistettä), johon oli laskettu tarjotun laitteiston kokonaishinta ja määräaikaishuoltosopimuksen vuosihinta kuudelta (6) vuodelta laskettuna minimitakuuajan (2 vuotta) jälkeiseltä ajalta. Laadullisten ominaisuuksien vertailuperusteet (max.30 pistettä) käyvät ilmi tarjousvertailusta.

 

Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Genel Oy. Genel Oy:n tarjous oli vertailtavista tarjouksista ainoa, johon tilaajan hankintaan varatut määrärahat riittävät.

 

Tarjousvertailu lähetetään päätöksentekijöiden käyttöön.

 

Kuntayhtymähallitus päättää hankinnasta, mikäli sopimuksen arvo on yli 200.000 euroa.

 

Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus.

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että varavoimajärjestelmä hankitaan tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Genel Oy:ltä. Hankittavan varavoimajärjestelmän hinta on 248.880,00 euroa (alv 0 %). Machinery Oy:n tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimuksen vastaisena.

Sairaanhoitopiiri pidättää oikeuden tarjouspyynnön mukaisesti valita varavoimajärjestelmälle sopivimman huoltosopimusmuodon takuuajan jälkeen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 tarjouksen jättäneet

 huoltomestari Esko Hakkarainen

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, huoltomestari/sähkötöiden johtaja Esko Hakkarainen, puh. 044 417 3088 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa