Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 20.04.2021/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Sosterin toiminnallisten muutosten vaikutukset talouteen

2/02.02.00/2020

 

 

20.04.2021 § 60  

Kuntayhtymähallitus

Kuntayhtymähallitus antoi kokouksessaan 23.3.2021 tehtäväksi selvityksen Sosterin toiminnallisten selvitysten ja muiden käynnissä olevien toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

 

Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan 29.3.2021 ja 12.4.2021.

 

  1. Sosterissa on käynnistetty kuntayhtymähallituksen päätöksellä mielenterveys- ja päihdepalvelujen muutosprosessi, jolla on toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Toiminnan muutos edellyttää talousarviomuutosta, jota valmistellaan kesäkuun valtuuston kokoukseen. Myös muiden käynnissä olevien toimenpiteiden vaikutus talousarvioon arvioidaan tulosalueiden toimesta samassa yhteydessä.
  2. Kuntayhtymähallitus merkitsi 23.3.2021 kokouksessaan tiedoksi NHG:n analyysin pohjalta tehdyn kotihoidon selvityksen sekä FCG:n vammaispalveluselvityksen. Näiden selvitysten perusteella käynnistettyjen muutosten taloudelliset vaikutukset arvioidaan.
  3. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen vaikutukset Sosterin toimintaan ja talouteen arvioidaan.
  4. Uudisrakennuksen valmistumisen vaikutukset käyttötalouteen v. 2022 alkaen arvioidaan. Vaikutuksia on mm. vuokra- ja kuljetuskustannuksiin sekä laitos- ja ravintohuollon kustannuksiin.

 

Kokonaisuutta arvioitaessa on huomioitava lisäksi, että palvelujen turvaaminen voi lisätä kustannuksia erityisesti palvelujen ostoissa talousarviovuoden 2021 aikana.

 

Asiaa selostetaan lisää kokouksessa. 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi valmistelun tilanteen ja saadun selvityksen toiminnallisten muutosten vaikutuksista talouteen.

 

Päätös Merkittiin, että Pirkko Juuti ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Merkittiin, että tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa