Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 20.04.2021/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Tartuntatautilain 59 b §:n mukaisten tarkastusten delegointi terveysvalvonnalle ja 59 c §:n mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen delegointi tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

734/00.01.02.02/2020

 

 

20.04.2021 § 61  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin on kuntayhtymähallitus. Toimielin voi delegoida tarvittaessa tartuntatautien torjuntaan liittyviä toimia tartuntatautilääkäreille ja muille tartuntatautilaissa kuvatuille viranhaltijoille.

 

Koronapandemiaan liittyen tartuntatautilakia uudistettiin ja uudistettu laki tuli voimaan 22.2.2021 ja on voimassa tietyiltä osin 30.6.2021 saakka. Tartuntatautilaissa säädettiin uusia velvoitteita palvelujen tarjoamisen edellytyksistä.  Lainmuutoksessa säädettyjen velvoitteiden valvonta jakautuu useammalle viranomaiselle, kunnalle tai sen tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle, aluehallintovirastolle ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Lain noudattamisen valvonta käytännössä on tarpeen sopia eri toimijoiden kesken. 

 

Tartuntatautilain 59 b §:n mukaisia tarkastuksia saavat tehdä Aluehallintovirasto, kunta ja Traficom. Kunta/tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi delegoida tartuntautilain 59 b § mukaiset tarkastukset terveysvalvonnalle (terveystarkastajat, terveysvalvonnan johtaja) niin, että terveysvalvonta tekee tarkastuksia tartuntatautilääkärin pyynnöstä omalla toiminta-alueellaan kierrättämättä tarkastuspyyntöä Aluehallintoviraston kautta. Lisäksi terveysvalvonta tekee tarkastuksia suoraan lain nojalla omien tarkastustensa yhteydessä ja Aluehallintoviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston pyynnöstä.

 

Valvonnassa tarvittavien hallinnollisten pakkokeinojen (59 c §) osalta on tarkoituksenmukaista delegoida toimivalta tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että tartuntatautilain 59 b §:n mukaiset tarkastukset delegoidaan terveysvalvonnalle (terveystarkastajat, terveysvalvonnan johtaja) niin, että terveysvalvonta tekee tarkastuksia tartuntatautilääkärin pyynnöstä omalla toiminta-alueellaan.

Lisäksi kuntayhtymähallitus siirtää tartuntatautilain 59 c  § :n 1 ja 2 momentin mukaisen toimivallan edelleen kunnan tartuntaudeista vastaavalle lääkärille tai muulle kunnan viranhaltijalle tartuntautilain 59 d  § :n mukaisesti.

Päätös on määräaikaisena voimassa 30.6.2021 saakka.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 terveysvalvonta (terveysvalvonnan johtaja, terveystarkastajat)

 tartuntatautilääkäri Mika Erkkilä

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen, puh. 044 417 3620 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi , p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa