Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Uudisrakennushankkeen rahoitus

981/02.05.04/2021

 

 

25.05.2021 § 70  

Kuntayhtymähallitus

 Uudisrakennushankkeen ra­ken­ta­mi­nen on aloitettu 2020 ja hankkeen on määrä valmistua 3/2022 mennessä.

 

 Hankkeen ko­ko­nais­kus­tan­nus­ar­vio on 27,8 miljoonaa eu­roa. Hankkeella on so­si­aa­li- ja terveysministeriön myöntämä poik­keus­lu­pa. Ra­ken­ta­mi­nen on rahoitettu pääosin lai­na­ra­hoi­tuk­sel­la. Hankkeen loppuvaiheen rahoittamiseksi on kilpailutettu 5 miljoonan euron suuruinen laina.

 

 Kuntayhtymän hallintosäännön 55 §:n (rahatoimen hoitaminen) mu­kaan yhtymävaltuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Kuntayhtymähallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen yhtymävaltuuston hyväksymiä periaatteita.

 

 Vuoden 2021 talousarviosta (7.12.2020) päättäessään valtuusto kirjasi lainanottovaltuuksista seuraavaa: Yhtymävaltuusto myönsi kuntayhtymäjohtajalle lainanottovaltuudet 26.6.2018 (§ 9) rakennushankkeeseen.

 

 Lainarahoituksen kilpailutuksen tarjousvertailu lä­he­te­tään päätöksentekijöiden käyttöön viimeistään perjantaina 21.5.2021.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että tehdyn tarjousvertailun perusteella hyväksytään Kuntarahoitus Oyj:n kiinteän koron tarjous 20 vuoden laina-ajalla ja 10 vuoden viitekorolla ja 10 vuoden marginaalisidoksella.  

 

Päätös Merkittiin, että Kaisa Ralli ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa