Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Talousarviomuutos vuodelle 2021

1058/02.08.00.00/2020

 

 

25.05.2021 § 71  

Kuntayhtymähallitus

 Vuoden 2021 talousarviota tulee muuttaa. Kuntalain 110§:n mukaan toiminnan ja talouden hoitamisessa on noudatettava talousarviota. Talousarvion tulosaluetaso on valtuustoon nähden sitova.

 

 Sosterin hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana.

 

 Vuoden 2021 alussa käynnistettiin toiminnallinen uudistus mielenterveys- ja päihdepalveluissa perustuen NHG:n Sosterille tekemään analyysiin. Kuntayhtymähallitus päätti 23.3.2021 analyysissä esiteltyjen muutosten käynnistämisestä seuraavasti:

 

-     nykyiset psykiatrian osasto ja päihdekuntoutuskeskus yhdistetään ja niistä muodostetaan uusi 18-paikkainen osasto

-     A-klinikka, mielenterveysvastaanotot ja psykiatrian avohoidon palvelut yhdistetään yhdeksi avopalveluiden yksiköksi

-     osastohoito ja avopalvelut siirretään perusterveydenhuollon tulosalueelle

-     muutosohjelmaan liittyen käynnistetään koko mielenterveys- ja päihdepalveluiden henkilöstöä koskeva yt-menettely

-     projektista ja sen etenemisestä vastaa perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja Veikko Karvanen

 

Toiminnallinen ja organisaatiomuutos edellyttää talousarviomuutosta. Muutokset astuvat voimaan vaiheittain, 31.5.2021 osastotoiminnassa ja 1.10.2021 avohoidossa. Nyt käsittelyssä oleva talousarviomuutos koskee 31.5.2021 käynnistyvää uudistettua osastotoimintaa.

 

Kokonaan uusi, 31.5.2021 perusterveydenhuollon tulosalueella aloittava kustannuspaikka on 7551, Mielenterveyden ja riippuvuuksien osastohoito, johon siirretään määrärahaa erikoissairaanhoidosta psykiatrian tulosyksiköstä/ psykiatrian vuodeosastohoidosta sekä sosiaalipalveluista päihdekuntoutuksesta. Kustannuspaikoille 6220 Psykiatrinen vuodeosastohoito ja 8302 Päihdekuntoutus jää vielä määrärahaa palvelujen ostoihin.

 

Määräaikaisen henkilöstön käyttö alueella on arvioitua vähäisempää jo vuonna 2021. Vuodelle 2022 ennakoidaan uudessa toimintamallissa vähintään noin 450 000 €:n kustannussäästöjä, mikä luku täsmentyy talousarviovalmistelussa. 

 

Lisäksi sosiaalipalveluiden tulosalueella on arvioitu sekä vammaispalveluiden että kotihoidon toimintaa niinikään tehtyjen ja kuntayhtymähallitukselle annettujen selvitysten perusteella. Asiakkaiden ohjaamisella tavoitellaan vuodelle 2021 kustannussäästöjä 595 000 €. Kotihoidossa on arvioitu, että henkilöstökustannuksiin varattua määräaikaisen henkilöstön palkkavarausta vuodelle 2021 voidaan pienentää yhteensä 247 062 €.

 

Talousarviomuutoksessa kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion ulkoisten kulujen määräraha pienenee yhteensä 842 062 €.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2021 talousarvioon esitetyn talousarviomuutoksen hyväksymistä liitteen mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa