Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Asiakasmaksu- ja kuntalaskutushinnaston muutokset 2021

2/02.02.00/2020

 

 

25.05.2021 § 72  

Kuntayhtymähallitus

  1. Asiakasmaksut: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on 15.12.2020, § 132 vahvistanut vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista muuttuu 1.7.2021 alkaen (1201/2020). Tämän vuoksi joudutaan asiakasmaksuhinnastoa tarkistamaan.

    Lakimuutos lisää maksuttomia palveluja ja maksuja kohtuullistetaan. Uusia maksuttomia palveluja ovat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit sekä eräisiin tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat.

    Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä eräistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa myös toimeentulotuella kustannettavat asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Maksukaton muutos tulee voimaan vasta 1.1.2022 lukien.

    Asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein kotiin annetavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon maksuista säädetään pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista.

    Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan korostetaan. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joudu turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.

 

  1. Kuntalaskutushinnasto: Sosterin vuodelle 2021 hyväksyttyyn kuntalaskutushinnastoon lisätään osastopäivä-tuote mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisaation ja toiminnan muuttuessa 31.5.2021 alkaen, 490 €/hoitopäivä. 

 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 lukien ovat liitteenä
(muutokset punaisella).

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä liitteessä olevat, vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin 1.7.2021 voimaan tulevat muutokset sekä kuntalaskutushinnaston osastopäivätuotteen hinnan 31.5.2021. 

Maksukaton muutos tulee voimaan 1.1.2022.
  

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelijat, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto, puh. 044 417 5050 ja laskentasuunnittelija Päivi Suokas, puh. 044 417 3379 sekä esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

Tiedoksi

jäsenkunnat

Päivi Suokas

laskutus.sosteri@monetra.fi

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa