Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kuntayhtymän talousarvion 2022 ja -suunnitelman 2022-2024 laadinta

946/02.02.00/2021

 

 

25.05.2021 § 73  

Kuntayhtymähallitus

 Talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2024 laadittaessa huomioidaan aiempien vuosien toiminnan ja talouden kehitys, jäsenkuntien kanssa käytävät kuntaneuvottelut ja tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.

 

 Vuo­den 2020 ti­lin­pää­tök­ses­sä Sosterin toimintamenot ja -tuotot alit­ti­vat talousarvion. Kunnille hyvitettiin tilinpäätöksen yhteydessä yhteensä 3,1 mil­joo­naa euroa. Sosteri sai valtionavustusta koronakustannuksiin 1,7 miljoonaa euroa.

 

 Kolmen viimeisen vuoden aikajaksolla (2018-2020) Sosterin kuntalaskutuksen kasvu, 1,0 % oli maltillinen verrattuna toimialan yleiseen kehitykseen valtakunnallisesti.

 

 Vuonna 2021 on käynnistetty useita sellaisia toiminnallisia uudistuksia, jotka parantavat kustannustehokkuutta vuosina 2021-2022. Toisaalta kustannuspainetta tiedetään olevan mm. kasvavissa lääkäripalvelujen ostoissa.

 

 Koronan vaikutukset talouteen näkyvät edelleen vuonna 2021. Sosterissa korona-kustannuksia aiheutuu vuonna 2021 erityisesti aiempaa suuremmasta testausmäärästä ja alkuvuoden aikana käynnistyneistä koronarokotuksista. Tämä vaikuttaa myös kuntalaskutukseen erityisesti alkuvuoden osalta.

 

 Asiakasmaksutuottojen kertymään vaikuttaa 1.7.2021 alkaen voimaan astuva asiakasmaksulaki, joka vähentää kuntayhtymän tuloja jo kuluvana vuonna.

 

 Vuoden 2021 ulkoisten kulujen toteuma 31.3.2021 tilanteessa oli 25,6 % ja tulos ylijäämäinen 1,5 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ovat alkuvuodesta kasvaneet ja testaus- ja rokotustoiminta on kasvattanut perusterveydenhuollon avohoidon kustannuksia ja kuntalaskutustuottoja.  

 

 Investoinneissa keskitytään vuonna 2022 perusterveydenhuollon uudisrakentamis-hankkeen loppuunsaattamiseen. Rakennus on määrä luovuttaa käyttöön 1.4.2022 mennessä.  

 

 Jäsenkuntien kanssa käydään talousarviovalmistelun käynnistyttyä alkusyksystä kuntaneuvottelut, joissa täsmentyvät kuntien näkymät ja tavoitteet ta­lous­ar­vio­vuo­del­le ja taloussuunnitelmakaudelle.  

 

 Käynnissä olevat toiminnan muutokset ja niihin sisältyvä kustannustehokkuuden kasvu helpottavat osaltaan jäsenkuntien tilannetta. Edellisvuosien tasainen kehitys ei tässä vaiheessa ennusta merkittäviä muutoksia kuntalaskutuksen kehitykseen talousarviovalmistelussa.

 

 Arvio raamiksi vuoden 2022 talousarvioon valmistellaan viimeistään elokuun kuntayhtymähallituksen kokoukseen.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmistelun tilanteen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa