Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ympäristöterveydenhuollon asiakkailta perittävät maksut vuonna 2021

160/02.02.00/2020

 

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 11.06.2021 § 14 

 

Ympäristöterveydenhuoltoa koskevien lakien mukaan kunnan on perittävä pääsääntöisesti taksan mukainen maksu ympäristöterveydenhuollon laeissa määritellystä ilmoitusten käsittelyistä, hyväksymisistä, toimenpiteistä, näytteenotoista sekä suunnitelmallisesta valvonnasta. Epidemioiden ja terveyshaittaepäilyjen selvittäminen tehdään kunnan kustannuksella.

 

Uusi elintarvikelaki (297/2021) on tullut voimaan 21.4.2021 ja maksutaksaa on syytä päivittää niin, että lainsäädännön muutokset tulee huomioitua. Maksutaksaa on tarkistettu viimeksi kuntayhtymähallituksessa 15.12.2020, § 133.

 

Lakiuudistuksen myötä mm. elintarvikevalvonnan suunnitelman mukainen näytteenotto ei ole enää erikseen maksullista. Myös alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastusten maksullisuuteen on tullut muutoksia eli osa rekisteröidyn alkutuotannon valvonnasta on nykyisin vapautettu tarkastusmaksuista pois lukien uusintatarkastukset.  Lisäksi uuden elintarvikelain mukaan toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään jatkossa maksu.

 

Maksutaksaan ei tässä vaiheessa esitetä muita muutoksia. Elintarvikelain uudistuksen huomioinut päivitetty maksutaksaehdotus on liitteenä 1.

 

 Päätösehdotus:

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto hyväksyy asiakkailta perittävät maksutaksat Juvan ja Puumalan osalta ja esittää jäsenkuntien osalta maksutaksaa edelleen kuntayhtymähallitukselle hyväksyttäväksi. Päivitetyt maksutaksat tulevat voimaan kuntayhtymähallituksen hyväksymisen jälkeen aikaisintaan 1.7.2021.

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

 

 Tiedoksi:

 Juvan kunta

 Puumalan kunta

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 

22.06.2021 § 84  

Kuntayhtymähallitus

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus hyväksyy jäsenkuntien osalta ympäristöterveydenhuollon maksutaksan asiakkailta perittävistä maksuista v. 2021. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 Sosterin jäsenkunnat

 Sampsa Kinnunen/Tiina Munck

 ostolaskut.sosteri@monetra.fi

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, puh. 044 775 4752 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa