Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Terveyskeskuksen uudisrakennuksen hammashoitolan laitteet

876/02.08.00.00/2021

 

 

24.08.2021 § 94  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun terveyskeskuksen uudisrakennuksen hammashoitolaan hankittavista laitteista.

 

Hankinta on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 26 §:n EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta ja hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus 10.5.2021 HILMA-ilmoituskanavassa ja EU:n virallisessa lehdessä. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä.

 

Määräaikaan 10.6.2021 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät JH Hammastuote Oy ja Plandent Oy. Saapuneet tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.

 

Molemmat tarjoajat vakuuttivat tarjouksensa ESPD-lomakkeella, ettei niitä rasita hankintalain 80 §:n ja 81 §:n mukaiset tarjoajan poissulkemisperusteet ja että ne täyttävät hankintayksikön asettamat tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajien antamat vakuutukset toimivat alustavana näyttönä vaatimusten täyttymisestä. Varsinaiset asiakirjat tarkastetaan voittaneelta tarjoajalta.

 

Tarjousten tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisuuden tarkastamisessa todettiin, että JH Hammastuote Oy:n tarjous ei täytä hammashoitokoneyksiköille tarjouspyynnössä asetettua ehdotonta vaatimusta siitä, että instrumenttiletkut on varustettu pikaliittimillä ja instrumenttien paikat ovat vaihdettavissa käyttäjän toimesta ilman työkaluja (lukuun ottamatta 6-toimiruiskua). Tämän vuoksi JH Hammastuote Oy:n tarjous on suljettava pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimuksen vastaisena. 

 

Plandent Oy:n tarjous todettiin tarjouspyynnön vaatimusten mukaiseksi sekä tilaajalle kokonaistaloudellisesti edulliseksi.

 

Kuntayhtymähallitus päättää hankinnasta, mikäli sopimuksen arvo on yli 200.000 euroa.

 

Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus.

 

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että terveyskeskuksen uudisrakennuksen hammashoitolan laitteet hankitaan selostusosan mukaisesti Plandent Oy:ltä.

Hankittavien laitteiden kokonaishinta on 243.559,00 euroa (alv 0 %).

JH Hammastuote Oy:n tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta selostusosan mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 JH-Hammastuote Oy

 Plandent Oy

 Marja-Leena Gröhn

 Veikko Karvanen

 Kari Ainassaari

 Ilmari Marttila

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija,  ylihammaslääkäri Marja-Leena Gröhn, puh. 044 417 2918 ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa