Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Talousarviomuutos 2021

2/02.02.00/2020

 

 

24.08.2021 § 95  

Kuntayhtymähallitus

 Vuoden 2021 talousarvion määrärahaa tulee muuttaa. Kuntalain 110 §:n mukaan toiminnan ja talouden hoitamisessa on noudatettava talousarviota. Talousarvion tulosaluetaso on valtuustoon nähden sitova.

 

 Sosterin hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana.

 

 Talousarviomuutos-esitys koskee kahta asiaa:

1)      Mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon avohoidon uusimuotoisen toiminnan käynnistäminen 1.10.2021 alkaen

2)      Uudisrakentamis-hankkeen vuoden 2021 budjetin tarkistaminen

 

 Vuoden 2021 alussa käynnistettiin toiminnallinen uudistus mielenterveys- ja päihdepalveluissa perustuen NHG:n Sosterille tekemään analyysiin. Kuntayhtymähallitus päätti 23.3.2021 analyysissä esiteltyjen muutosten käynnistämisestä seuraavasti:

-     nykyiset psykiatrian osasto ja päihdekuntoutuskeskus yhdistetään ja niistä muodostetaan uusi 18-paikkainen osasto

-     A-klinikka, mielenterveysvastaanotot ja psykiatrian avohoidon palvelut yhdistetään yhdeksi avopalveluiden yksiköksi

-     osastohoito ja avopalvelut siirretään perusterveydenhuollon tulosalueelle

-     muutosohjelmaan liittyen käynnistetään koko mielenterveys- ja päihdepalveluiden henkilöstöä koskeva yt-menettely

-     projektista ja sen etenemisestä vastaa perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja Veikko Karvanen

 

Muutokset astuvat voimaan vaiheittain, mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon osastotoiminta käynnistyi 31.5.2021 ja avohoito käynnistyy 1.10.2021. Yhtymävaltuusto hyväksyi osastotoimintaa koskevan talousarviomuutoksen kokouksessaan 21.6.2021 ja nyt käsittelyssä oleva talousarviomuutos koskee siis 1.10.2021 käynnistyvää, uudistettua mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon avohoitoa.

 

Vuodelle 2022 ennakoidaan uudessa toimintamallissa NHG:n selvityksen pohjalta ja tulosalueen johdon arviosta vähintään noin 450 000 €:n kustannussäästöjä, mikä luku täsmentyy talousarviovalmistelussa.  

 

Lisäksi talousarvion määrärahamuutosta esitetään investointeihin, uudisrakentamisen vuoden 2021 määrärahaa lisätään 3 milj€ hankkeen nopean etenemisen vuoksi. Hankkeen kokonaisbudjetti, 27 miljoonaa € ei tehdyn arvion mukaan ole ylittymässä.

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2021 talousarvioon esitetyn talousarviomuutoksen hyväksymistä liitteen mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa