Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Lauri Kososen tekemä valtuustoaloite maksuttomien kuukautissuojien tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille, Sln:n kaupunginvaltuuston päätös 21.6.2021 § 69

1213/00.04.01/2021

 

 

24.08.2021 § 98  

Kuntayhtymähallitus

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on käsitellyt 21.6.2021 § 69 Lauri Kososen tekemän valtuustoaloitteen koskien maksuttomien kuukautissuojien tarjoamista nuorille ja vähävaraisille.

 

Savonlinnan kaupunki on lähettänyt 1.7.2021 valtuustoaloitteen Sosterin valmisteltavaksi, aloite on liitteenä.

 

Kyse ei ole sairauden hoidosta eikä ennaltaehkäisevätä terveydenhuollosta, vaan normaaliin elämään liittyvästä kehon toiminnasta. Terveydenuoltolain nojalla ei  voida antaa asiakkaalle palvelua tai tuotetta varallisuuden perusteella, vaan palvelun saantiin liittyy hoidon tarve. Maksuttoman hoitotarvikkeen luovuttamisen edellytyksenä tulee olla pitkäaikainen kohtalaista tai vaikeaa haittaa tuottava terveydellinen ongelma tai sairaus. Vähävaraisuuden perusteella myönnettävän perustoimeentulotuen edellytysten arvioija ja maksaja on KELA. Perustoimeentulotuki on tarkoitettu välttämättömien menojen kattamiseen.

 

Hallintosääntö 129 § Aloitteen käsittely

Aloitteen käsittelee se kuntayhtymän viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.

 

Kuntayhtymähallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Yhtymävaltuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

 

Muun toimielimen kuin yhtymävaltuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

 

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kuntayhtymän jäsenkunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että Sosteri ei järjestä maksuttomien kuukautissuojien tarjoamista ja jakamista nuorille ja vähävaraisille.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 Savonlinnan kaupunki

 Lauri Kosonen

 pth:n johtava ylilääkäri Veikko Karvanen

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, perusterveydenhuollon  johtava ylilääkäri Veikko Karvanen ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa