Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kuntayhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä I- ja II-varapuheenjohtajan vaali toimikaudelle 2021-2025

1343/00.00.01.00/2021

 

 

24.08.2021 § 99  

Kuntayhtymähallitus

 Kuntalain 18 §:n mukaisesti valtuusto valitsee keskuudestaan pu­heen­joh­ta­jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toi­mi­kau­dek­seen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

 

 Puheenjohtaja ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

 Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.             

 

 Hallintosäännön 63 §:n mukaisesti yhtymäval­tuus­ton toi­mi­kau­den en­sim­mäi­sen kokouksen kutsuu koolle kuntayhtymähal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva val­tuu­tet­tu, joka joh­taa puhetta, kunnes yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jat on valittu.

 

 Perussopimuksen 8 §:n mukaan valtuuston puheenjohtaja ja en­sim­mäi­nen (1.) varapuheenjohtaja valitaan pysyvästi muiden jä­sen­kun­tien kuin Savonlinnan nimeämistä edustajista.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto suorittaa kuntayhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä I- ja II-varapuheenjohtajan vaalin toimikaudelle 2021-2025.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa