Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 12.10.2021/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ensihoidon palvelutasopäätös 1.1.-31.12.2022

1616/06.00.00.00/2021

 

 

12.10.2021 § 124  

Kuntayhtymähallitus

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaavaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemään alueensan ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen. Terveydenhuoltolain nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta (585/2017) säädetään yksityiskohtaisemmin palvelutasopäätöksen

laatimisesta.

 

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös valmistellaan osana sairaanhoitopiirin toiminnallista ja taloudellista suunnittelua vuosittain hallintosäännön kuvaamalla tavalla. Palvelutasopäätöksen toteutumista on seurattava säännöllisesti, vähintään neljännesvuosittain, muun toiminnan ja talouden seurannan ohessa. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden.

 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen on perustuttava erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen johdolla erityisvastuualueittain valmisteltavaan riskianalyysiin. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun

tavoittamisajat erityisvastuualueittain ja muu sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat

yhteistyöalueittain yhdenvertaisesti valmisteltuna, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet sekä erityisvastuualueen resurssit.

 

Esitys ensihoidon palvelutasopäätökseksi 2022 on valmisteltu aikaisempien vuosien tapaan ERVA-ensihoitokeskuksen yhteistyön pohjalta Sosterin demografialla täydennettynä. Edeltävän vuoden palvelutasopäätökseen nähden esitys on muuten samanlainen, mutta väestön tiedot on päivitetty vastaamaan vuoden 2020 lopun tietoja ja riskialuekartta on päivitetty valtakunnallisesti valmisteltuun, SYKE-aineistoon pohjautuvaan tietoon perustuen. Aiempaan verrattuna ERVA-ensihoitokeskuksessa on päätetty esittää yhden minuutin lisäaikaa ydinkeskustaan suuntautuville A-B -kiireellisille tehtäville siten, että pyrkimyksenä on tavoittaa 90 % näistä tehtävistä alle 12 minuutissa. Tällä muutoksella ei ole Sosterin alueella vaikutusta.

 

Ensihoidon toimintaan on vuoden 2022 alkupuolelta suunniteltu valmiuden lisäämistä Punkaharjun ja Rantasalmen suuntiin. Sopimuspalokuntalaisten saatavuuden heikentyessä pelastustoimella on tarve lisätä valmiutta Punkaharjulla. Tiivistämällä yhteistyötä siellä saadaan yhden ensihoitajan ja yhden pelastajan muodostama hybridiyksikkö valmiuteen 24/7 ilman, että ensihoidolle tästä koituu merkittävää lisäkustannusta verrattuna nykyiseen, koska pelastustoimi ei laskuta Sosteria pelastajan ensihoitotyöhön ja -valmiuteen käytetystä työpanoksesta. Alueen tasapuolisuuden vuoksi nostetaan myös Rantasalmen ensihoitoyksikkö 24/7 valmiuteen. Tämä toteutetaan siirtämällä henkilöresurssi kenttäjohtoyksiköstä. Kenttäjohtaja operoi jatkossa pääsääntöisesti yksin. Pelastustoimen kanssa yhteinen tahtotila on, että myös Rantasalmen yksikkö tulevaisuudessa on ensihoitajan ja pelastajan yhdessä miehittämä hybridiyksikkö. Hybridiyksikössä toimivan pelastajan tulee kuitenkin täyttää tässä palvelutasopäätöksessä ensihoitoyksikköön määritetty koulutusvaatimus eikä ensihoidon laatu saa yhteistyöyksikössä olla muita yksiköitä huonompaa.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen ajalle 1.1.-31.12.2022.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, ensihoidon vastuulääkäri Kari-Jussi Pullinen, puh. 044 417 3869 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ensihoidon palvelutasopäätös 1.1.-31.12.2022

1616/06.00.00.00/2021

 

 

12.10.2021 § 124  

Kuntayhtymähallitus

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaavaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemään alueensan ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen. Terveydenhuoltolain nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta (585/2017) säädetään yksityiskohtaisemmin palvelutasopäätöksen

laatimisesta.

 

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös valmistellaan osana sairaanhoitopiirin toiminnallista ja taloudellista suunnittelua vuosittain hallintosäännön kuvaamalla tavalla. Palvelutasopäätöksen toteutumista on seurattava säännöllisesti, vähintään neljännesvuosittain, muun toiminnan ja talouden seurannan ohessa. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden.

 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen on perustuttava erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen johdolla erityisvastuualueittain valmisteltavaan riskianalyysiin. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun

tavoittamisajat erityisvastuualueittain ja muu sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat

yhteistyöalueittain yhdenvertaisesti valmisteltuna, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet sekä erityisvastuualueen resurssit.

 

Esitys ensihoidon palvelutasopäätökseksi 2022 on valmisteltu aikaisempien vuosien tapaan ERVA-ensihoitokeskuksen yhteistyön pohjalta Sosterin demografialla täydennettynä. Edeltävän vuoden palvelutasopäätökseen nähden esitys on muuten samanlainen, mutta väestön tiedot on päivitetty vastaamaan vuoden 2020 lopun tietoja ja riskialuekartta on päivitetty valtakunnallisesti valmisteltuun, SYKE-aineistoon pohjautuvaan tietoon perustuen. Aiempaan verrattuna ERVA-ensihoitokeskuksessa on päätetty esittää yhden minuutin lisäaikaa ydinkeskustaan suuntautuville A-B -kiireellisille tehtäville siten, että pyrkimyksenä on tavoittaa 90 % näistä tehtävistä alle 12 minuutissa. Tällä muutoksella ei ole Sosterin alueella vaikutusta.

 

Ensihoidon toimintaan on vuoden 2022 alkupuolelta suunniteltu valmiuden lisäämistä Punkaharjun ja Rantasalmen suuntiin. Sopimuspalokuntalaisten saatavuuden heikentyessä pelastustoimella on tarve lisätä valmiutta Punkaharjulla. Tiivistämällä yhteistyötä siellä saadaan yhden ensihoitajan ja yhden pelastajan muodostama hybridiyksikkö valmiuteen 24/7 ilman, että ensihoidolle tästä koituu merkittävää lisäkustannusta verrattuna nykyiseen, koska pelastustoimi ei laskuta Sosteria pelastajan ensihoitotyöhön ja -valmiuteen käytetystä työpanoksesta. Alueen tasapuolisuuden vuoksi nostetaan myös Rantasalmen ensihoitoyksikkö 24/7 valmiuteen. Tämä toteutetaan siirtämällä henkilöresurssi kenttäjohtoyksiköstä. Kenttäjohtaja operoi jatkossa pääsääntöisesti yksin. Pelastustoimen kanssa yhteinen tahtotila on, että myös Rantasalmen yksikkö tulevaisuudessa on ensihoitajan ja pelastajan yhdessä miehittämä hybridiyksikkö. Hybridiyksikössä toimivan pelastajan tulee kuitenkin täyttää tässä palvelutasopäätöksessä ensihoitoyksikköön määritetty koulutusvaatimus eikä ensihoidon laatu saa yhteistyöyksikössä olla muita yksiköitä huonompaa.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen ajalle 1.1.-31.12.2022.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, ensihoidon vastuulääkäri Kari-Jussi Pullinen, puh. 044 417 3869 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa