Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 12.10.2021/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Perustietotekniikkapalveluiden hankinta 1.1.2022 alkaen

1675/02.08.00.00/2021

 

12.10.2021 § 125  

Kuntayhtymähallitus

 Sosterin kuntayhtymähallitus on päätöksellään 15.12.2020 § 135 jatkanut Fujitsun Patja -perustietotekniikka sopimusta 31.12.2021 asti sekä päättänyt liittyä optiona mukaan Essoten toteuttamaan perustietotekniikkapalveluiden kilpailutukseen. Nykyinen perustietotekniikkasopimus on voimassa toistaiseksi, kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

 

 Perustuen toteutettuun kilpailutukseen, Essoten kuntayhtymähallitus on 19.8.2021 § 153 tehnyt päätöksen Fujitsu Finland Oy:n valinnasta perustietotekniikkapalvelun toimittajaksi. Hankintaan ei ole määräaikaan mennessä tullut hankintaoikaisu tai markkinaoikeusvalitusta.

 

Kilpailutuksesta julkaistiin Hilma-ilmoituskanavalla avoimeen hankintamenettelyyn perustuva tarjouspyyntö 26.4.2021. Kilpailutus suoritettiin yhteishankintana Sosterin kanssa siten, että Sosterin palvelut olivat optiona ja molempien organisaatioiden palveluvolyymit olivat erillisinä ja molemmat organisaatiot tekevät omat hankintapäätöksensä. Kilpailutuksessa on huomioitu sopimuksen siirto tulevalle hyvinvointialueelle. 

 

Tarjouspyynnöllä kilpailutettiin perustietotekniikkapalvelujen kokonaisuus, jossa tavoitteena oli suurien vakioitujen palvelukokonaisuuksien hankinta yhdeltä palveluntuottajalta. Vaatimuksella päävastuullisesta Toimittajasta ja kokonaistoimituksesta tavoitellaan integroidumpaa, sujuvampaa ja sairaalaympäristössä erittäin tärkeää vakaampaa IT-palvelutuotantoa sekä suuremman volyymin mahdollistamaa edullisempaa kokonaisratkaisua. Tavoitteena on, että tällä menettelyllä päävastuullinen Toimittaja hallinnoi, koordinoi ja integroi tarpeen tullen useamman toimittajan ja alihankkijan kokonaisuutta siten, että Asiakkaan kannalta palvelu näyttää yhden yksikön toimittamalta kokonaispalvelulta. Tässä syystä osatarjouksia ei hyväksytä, vaan osatoimitukset tulee tehdä osana suurempaa integroitua kokonaisuutta yhden päävastuullisen Toimittajan kautta.

 

Tarjouspyynnöllä kilpailutettiin seuraavat perustietotekniikkapalvelut:

-        Työasemapalvelut ja loppukäyttäjien käyttötukipalvelut

-        Viestintäpalvelut (pilvipalveluiden hallinta)

-        Infrapalvelut

-        Käyttöpalvelut (palvelimet)

 

Osaksi palvelukokonaisuutta sisältyy myös palvelunhallinta, jota ei käsitetä erilliseksi palveluksi vaan se toimii hankittavaa palvelua tukevana funktiona. Toimittajan oli pakko tarjota optioita, mutta Asiakkaan ei ole pakko ottaa niitä käyttöön. Pakollisina optioina olivat seuraavat perustietotekniikkapalvelut:

-        Työasemapalvelut (lisenssien hallinta, työasemat)

-        Tietoliikennepalvelut

-        Asiantuntijapalvelut

-        Tulostuspalvelut

 

Palvelutoimittajalta odotettiin myös ennakoivaa otetta palveluiden kehittämisessä ja tuotantotoiminnan ohjaamisessa. Palveluiden käyttöönotto tulee toteuttaa suunnitelmallisesti ja siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriöitä Asiakkaalle. Tarjouksen liitteenä tuli esittää projektisuunnitelma siitä, kuinka palvelujen käyttöönotto toteutetaan. Tarjoukset arvioidaan siten, että asiakkaalle muodostuu kustannustehokas, laadukas ja asiakkaan tavoitteita vastaava palveluiden kokonaisratkaisu.

 

Palveluntuottajalle asetettiin ehdottomina vaatimuksina seuraavat ehdot:

-        liikevaihto viimeiseltä vahvistetulta tilikaudelta vähintään 23 m€

-        luottoluokitus vähintään A+, (tyydyttävä +)

 

Lisäksi palveluntuottajalle asetettiin referenssiehtoina

-        vähintään 5 referenssiä, joista vähintään yksi organisaatio on sosiaali- ja terveydenhuollon toimija

-        referenssien tuli sisältää hankinnan kohdetta vastaavia palveluja sisältäen samassa referenssissä käyttötukipalvelut (service desk), työaseman- ja/tai palvelun sekä AD-ylläpitopalvelut

-        referenssien tuli olla vähintään 500 työaseman kokoisista asiakasorganisaatiosta

-        referenssien tuli olla viimeisen viiden vuoden ajalta tarjousten määräajan päättymisestä laskien

 

Palveluntuottajaksi valitaan yksi toimittaja, joka saa tarjousvertailussa parhaimmat kokonaispisteet. Tarjousten valintaperuste on hinta-laatu-suhde, jonka vertailuperusteet ja painoarvot ovat: hinta 70 % ja laatu 30 %.

 

Hinnan vertailuarvo lasketaan kaavasta (halvin hinta) / (tarjoajan hinta) * 70 (hinnan enimmäisvertailupisteet). Tarjoajan vertailuhinta lasketaan tarjoajan täyttämästä hintalomakkeesta.

 

Laadusta saa maksimissaan 30 pistettä ja se jakautuu seuraavasti:

-        referenssien asiakastyytyväisyys 20 pistettä. Viiden referenssiasiakkaan asiakastyytyväisyys arvioidaan asiakaskyselymallilla

-        nimettyjen asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus 10 pistettä. palvelupäällikkö max. 3 pistettä, projektipäällikkö max. 3 pistettä, arkkitehti max. 2 pistettä ja tuotantopäällikkö max. 2 pistettä

 

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 24 000 000 €. Hankinta on EU-hankinta ja hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen EU-kynnysarvon.

 

Sopimuskausi alkaa 1.1.2022 ja jatkuu toistaiseksi voimassa olevana neljän vuoden määräaikaisuuden jälkeen.

 

Määräaikaan 13.6.2021 mennessä tarjouksen toimitti: CGI Suomi Oy, Fujitsu Finland Oy ja Netox Oy. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

 

Tehdyn tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi muodostui Fujitsu Finland Oy:n tarjous. 

   

Tarjousten vertailu sisältäen Essoten ja Sosterin palveluvolyymin on esityslistan liitteenä.

 

Nykyinen Patja -perustietotekniikkasopimus sisältää laite- ja ohjelmistopalveluita joiden elinkaarta on vielä jäljellä 2-3 vuotta. Nämä laitteet ja ohjelmistot tullaan siirtämään uudelle sopimukselle elinkaaren päättyessä sekä osa tullaan korvaamaan uusilla palveluilla hyvinvointialueen ICT-muutosprojektin yhteydessä.

 

Uuden sopimuskokonaisuuden kustannus optioineen 48kk sopimusajalle on yhteensä n. 4,7 miljoonaa euroa.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää valita perustietotekniikkapalvelujen palveluntuottajaksi 1.1.2022 lukien Fujitsu Finland Oy:n tehdyn tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Palveluoptioista otetaan käyttöön työasemien sekä palvelimien hankinta-, tietoliikenne- ja tulostuspalvelut

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija tietopalvelupäällikkö Tero Taivainen puh. 044 581 3663 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Perustietotekniikkapalveluiden hankinta 1.1.2022 alkaen

1675/02.08.00.00/2021

 

12.10.2021 § 125  

Kuntayhtymähallitus

 Sosterin kuntayhtymähallitus on päätöksellään 15.12.2020 § 135 jatkanut Fujitsun Patja -perustietotekniikka sopimusta 31.12.2021 asti sekä päättänyt liittyä optiona mukaan Essoten toteuttamaan perustietotekniikkapalveluiden kilpailutukseen. Nykyinen perustietotekniikkasopimus on voimassa toistaiseksi, kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

 

 Perustuen toteutettuun kilpailutukseen, Essoten kuntayhtymähallitus on 19.8.2021 § 153 tehnyt päätöksen Fujitsu Finland Oy:n valinnasta perustietotekniikkapalvelun toimittajaksi. Hankintaan ei ole määräaikaan mennessä tullut hankintaoikaisu tai markkinaoikeusvalitusta.

 

Kilpailutuksesta julkaistiin Hilma-ilmoituskanavalla avoimeen hankintamenettelyyn perustuva tarjouspyyntö 26.4.2021. Kilpailutus suoritettiin yhteishankintana Sosterin kanssa siten, että Sosterin palvelut olivat optiona ja molempien organisaatioiden palveluvolyymit olivat erillisinä ja molemmat organisaatiot tekevät omat hankintapäätöksensä. Kilpailutuksessa on huomioitu sopimuksen siirto tulevalle hyvinvointialueelle. 

 

Tarjouspyynnöllä kilpailutettiin perustietotekniikkapalvelujen kokonaisuus, jossa tavoitteena oli suurien vakioitujen palvelukokonaisuuksien hankinta yhdeltä palveluntuottajalta. Vaatimuksella päävastuullisesta Toimittajasta ja kokonaistoimituksesta tavoitellaan integroidumpaa, sujuvampaa ja sairaalaympäristössä erittäin tärkeää vakaampaa IT-palvelutuotantoa sekä suuremman volyymin mahdollistamaa edullisempaa kokonaisratkaisua. Tavoitteena on, että tällä menettelyllä päävastuullinen Toimittaja hallinnoi, koordinoi ja integroi tarpeen tullen useamman toimittajan ja alihankkijan kokonaisuutta siten, että Asiakkaan kannalta palvelu näyttää yhden yksikön toimittamalta kokonaispalvelulta. Tässä syystä osatarjouksia ei hyväksytä, vaan osatoimitukset tulee tehdä osana suurempaa integroitua kokonaisuutta yhden päävastuullisen Toimittajan kautta.

 

Tarjouspyynnöllä kilpailutettiin seuraavat perustietotekniikkapalvelut:

-        Työasemapalvelut ja loppukäyttäjien käyttötukipalvelut

-        Viestintäpalvelut (pilvipalveluiden hallinta)

-        Infrapalvelut

-        Käyttöpalvelut (palvelimet)

 

Osaksi palvelukokonaisuutta sisältyy myös palvelunhallinta, jota ei käsitetä erilliseksi palveluksi vaan se toimii hankittavaa palvelua tukevana funktiona. Toimittajan oli pakko tarjota optioita, mutta Asiakkaan ei ole pakko ottaa niitä käyttöön. Pakollisina optioina olivat seuraavat perustietotekniikkapalvelut:

-        Työasemapalvelut (lisenssien hallinta, työasemat)

-        Tietoliikennepalvelut

-        Asiantuntijapalvelut

-        Tulostuspalvelut

 

Palvelutoimittajalta odotettiin myös ennakoivaa otetta palveluiden kehittämisessä ja tuotantotoiminnan ohjaamisessa. Palveluiden käyttöönotto tulee toteuttaa suunnitelmallisesti ja siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriöitä Asiakkaalle. Tarjouksen liitteenä tuli esittää projektisuunnitelma siitä, kuinka palvelujen käyttöönotto toteutetaan. Tarjoukset arvioidaan siten, että asiakkaalle muodostuu kustannustehokas, laadukas ja asiakkaan tavoitteita vastaava palveluiden kokonaisratkaisu.

 

Palveluntuottajalle asetettiin ehdottomina vaatimuksina seuraavat ehdot:

-        liikevaihto viimeiseltä vahvistetulta tilikaudelta vähintään 23 m€

-        luottoluokitus vähintään A+, (tyydyttävä +)

 

Lisäksi palveluntuottajalle asetettiin referenssiehtoina

-        vähintään 5 referenssiä, joista vähintään yksi organisaatio on sosiaali- ja terveydenhuollon toimija

-        referenssien tuli sisältää hankinnan kohdetta vastaavia palveluja sisältäen samassa referenssissä käyttötukipalvelut (service desk), työaseman- ja/tai palvelun sekä AD-ylläpitopalvelut

-        referenssien tuli olla vähintään 500 työaseman kokoisista asiakasorganisaatiosta

-        referenssien tuli olla viimeisen viiden vuoden ajalta tarjousten määräajan päättymisestä laskien

 

Palveluntuottajaksi valitaan yksi toimittaja, joka saa tarjousvertailussa parhaimmat kokonaispisteet. Tarjousten valintaperuste on hinta-laatu-suhde, jonka vertailuperusteet ja painoarvot ovat: hinta 70 % ja laatu 30 %.

 

Hinnan vertailuarvo lasketaan kaavasta (halvin hinta) / (tarjoajan hinta) * 70 (hinnan enimmäisvertailupisteet). Tarjoajan vertailuhinta lasketaan tarjoajan täyttämästä hintalomakkeesta.

 

Laadusta saa maksimissaan 30 pistettä ja se jakautuu seuraavasti:

-        referenssien asiakastyytyväisyys 20 pistettä. Viiden referenssiasiakkaan asiakastyytyväisyys arvioidaan asiakaskyselymallilla

-        nimettyjen asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus 10 pistettä. palvelupäällikkö max. 3 pistettä, projektipäällikkö max. 3 pistettä, arkkitehti max. 2 pistettä ja tuotantopäällikkö max. 2 pistettä

 

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 24 000 000 €. Hankinta on EU-hankinta ja hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen EU-kynnysarvon.

 

Sopimuskausi alkaa 1.1.2022 ja jatkuu toistaiseksi voimassa olevana neljän vuoden määräaikaisuuden jälkeen.

 

Määräaikaan 13.6.2021 mennessä tarjouksen toimitti: CGI Suomi Oy, Fujitsu Finland Oy ja Netox Oy. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

 

Tehdyn tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi muodostui Fujitsu Finland Oy:n tarjous. 

   

Tarjousten vertailu sisältäen Essoten ja Sosterin palveluvolyymin on esityslistan liitteenä.

 

Nykyinen Patja -perustietotekniikkasopimus sisältää laite- ja ohjelmistopalveluita joiden elinkaarta on vielä jäljellä 2-3 vuotta. Nämä laitteet ja ohjelmistot tullaan siirtämään uudelle sopimukselle elinkaaren päättyessä sekä osa tullaan korvaamaan uusilla palveluilla hyvinvointialueen ICT-muutosprojektin yhteydessä.

 

Uuden sopimuskokonaisuuden kustannus optioineen 48kk sopimusajalle on yhteensä n. 4,7 miljoonaa euroa.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää valita perustietotekniikkapalvelujen palveluntuottajaksi 1.1.2022 lukien Fujitsu Finland Oy:n tehdyn tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Palveluoptioista otetaan käyttöön työasemien sekä palvelimien hankinta-, tietoliikenne- ja tulostuspalvelut

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija tietopalvelupäällikkö Tero Taivainen puh. 044 581 3663 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa