Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 12.10.2021/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Yhtymävaltuuston 28.9.2021 päätösten täytäntöönpano

 

12.10.2021 § 117  

Kuntayhtymähallitus

 Voimassa olevan kuntalain 39 § 2) kohdan mukaisesti kuntayhtymähallituksen tulee vas­tata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta.

 

 Kuntayhtymävaltuusto kokoontui 28.9.2021 ja pöytäkirja ko­kouk­ses­ta on viety yleiseen tietoverkkoon 1.10.2021.

 

 Pää­­s voidaan kun­ta­lain 143 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

 Käsitellyt asiat/täytäntöönpano:

 

24.

Kokouksen avaus

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

25.

Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

26.

Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

27.

Valtuuston pöytäkirjan tarkastajien valinta

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

28

Suhteellisen vaalin vaalilautakunnan valitseminen toimikaudelle 2021-2025

-        pöytäkirjanote ao.henkilöt

29.

Kuntayhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä I- ja II-varapuheenjohtajan vaali toimikaudella 2021-2025

- pöytäkirjanote ao.henkilöt, palkat/Monetra

30.

Tarkastuslautakunnan vaalin suorittaminen toimikaudelle 2021-2025

-  pöytäkirjanote ao. henkilöt, PwC/tilintarkastaja Elina Hämäläinen, palkat/Monetra

31.

Kuntayhtymähallituksen vaali toimikaudelle 2021-2025

- pöytäkirjanote ao.henkilöt, palkat/Monetra

32.

Kuntayhtymävaltuuston ilmoituslehtien valitseminen

- pöytäkirjanote ao. ilmoituslehdet

33.

Talousarviomuutos 2021

- pöytäkirjanote laskentasuunnittelija Päivi Suokas

34.

Kuntayhtymäjohtajan viran (170600) täyttäminen

- pöytäkirjanote lähetetty Kuntarekrystä viranhakijoille 1.10.2021

- pöytäkirjanote henkilöstösihteeri Tiina Kärkkäinen

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston päätökset on tehty laillisessa järjestyksessä, eivätkä päätetyt asiat mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia sekä päättää valtuuston päätökset panna täytäntöön edellä asiakohdittain selostetulla tavalla.

 

 

Esittelijän muutettu päätösehdotus:

 

  1. Kuntayhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 on tehty laillisessa järjestyksessä, eivätkä päätetyt asiat mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia sekä päättää valtuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 panna täytäntöön edellä asiakohdittain selostetulla tavalla.             

 

  1. Kuntayhtymähallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston päätös 31. kohta 2. (puheenjohtajiston vaali) käsitellään uudelleen.

 

  Perustelut:

  Yhtymähallituksen puheenjohtajat muodostavat hallintosäännön 6 §:n mukaisen toimielimen kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto.

 

Nyt 28.9.2021 yhtymävaltuuston kokouksessa § 31. kohta 2. valituksi tulleet yhtymähallituksen puheenjohtajat eivät voisi muodostaa toimielintä kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto, koska toimielimen kokoonpanossa ei toteudu kuntalain 58.3 §:n mukaisesti

 

  1. Lisäksi kuntayhtymähallitus toteaa, että valittu kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto on toimivaltainen siihen saakka kunnes yhtymävaltuusto valitsee uuden kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston.

 

Esittelijän sijaisen päätösehdotus:

 

  1. Esittelijän ollessa jäävi yhtymävaltuuston päätöksen 34 kohdalla (kuntayhtymäjohtajan viran täyttäminen), kuntayhtymäjohtajan sijainen, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen esittää, että kuntayhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston päätös 34 on tehty laillisessa järjestyksessä, eikä päätetty asia mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eikä muutoinkaan ole lainvastainen sekä päättää valtuuston päätöksen 34 panna täytäntöön edellä asiakohdassa selostetulla tavalla.

 

Päätös Kuntayhtymähallitus hyväksyi tehdyt muutosesitykset seuraavasti:

1. Kuntayhtymähallitus hyväksyi yhtymävaltuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 ja totesi, että  ne on tehty laillisessa järjestyksessä, eivätkä päätetyt asiat mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia sekä päättää valtuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 panna täytäntöön edellä asiakohdittain selostetulla tavalla.

2. Kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston päätös 31. kohta 2. (puheenjohtajiston vaali) käsitellään uudelleen.

3. Kuntayhtymähallitus totesi, että valittu kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto on toimivaltainen siihen saakka kunnes yhtymävaltuusto valitsee uuden kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston.

Merkittiin, että kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi poistui kohdan 4. käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

4. Kuntayhtymähallitus päätti, että yhtymävaltuuston päätös 34 on tehty laillisessa järjestyksessä, eikä päätetty asia mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eikä muutoinkaan ole lainvastainen sekä päättää valtuuston päätöksen 34 panna täytäntöön edellä asiakohdassa selostetulla tavalla.

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä (kohdat 24-33) kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100 sekä kohdan 34 esittelijä johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen, puh. 044 417 3620.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Yhtymävaltuuston 28.9.2021 päätösten täytäntöönpano

 

12.10.2021 § 117  

Kuntayhtymähallitus

 Voimassa olevan kuntalain 39 § 2) kohdan mukaisesti kuntayhtymähallituksen tulee vas­tata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta.

 

 Kuntayhtymävaltuusto kokoontui 28.9.2021 ja pöytäkirja ko­kouk­ses­ta on viety yleiseen tietoverkkoon 1.10.2021.

 

 Pää­­s voidaan kun­ta­lain 143 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

 Käsitellyt asiat/täytäntöönpano:

 

24.

Kokouksen avaus

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

25.

Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

26.

Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

27.

Valtuuston pöytäkirjan tarkastajien valinta

-        ei täytäntöönpanotoimenpiteitä

28

Suhteellisen vaalin vaalilautakunnan valitseminen toimikaudelle 2021-2025

-        pöytäkirjanote ao.henkilöt

29.

Kuntayhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä I- ja II-varapuheenjohtajan vaali toimikaudella 2021-2025

- pöytäkirjanote ao.henkilöt, palkat/Monetra

30.

Tarkastuslautakunnan vaalin suorittaminen toimikaudelle 2021-2025

-  pöytäkirjanote ao. henkilöt, PwC/tilintarkastaja Elina Hämäläinen, palkat/Monetra

31.

Kuntayhtymähallituksen vaali toimikaudelle 2021-2025

- pöytäkirjanote ao.henkilöt, palkat/Monetra

32.

Kuntayhtymävaltuuston ilmoituslehtien valitseminen

- pöytäkirjanote ao. ilmoituslehdet

33.

Talousarviomuutos 2021

- pöytäkirjanote laskentasuunnittelija Päivi Suokas

34.

Kuntayhtymäjohtajan viran (170600) täyttäminen

- pöytäkirjanote lähetetty Kuntarekrystä viranhakijoille 1.10.2021

- pöytäkirjanote henkilöstösihteeri Tiina Kärkkäinen

 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston päätökset on tehty laillisessa järjestyksessä, eivätkä päätetyt asiat mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia sekä päättää valtuuston päätökset panna täytäntöön edellä asiakohdittain selostetulla tavalla.

 

 

Esittelijän muutettu päätösehdotus:

 

  1. Kuntayhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 on tehty laillisessa järjestyksessä, eivätkä päätetyt asiat mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia sekä päättää valtuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 panna täytäntöön edellä asiakohdittain selostetulla tavalla.             

 

  1. Kuntayhtymähallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston päätös 31. kohta 2. (puheenjohtajiston vaali) käsitellään uudelleen.

 

  Perustelut:

  Yhtymähallituksen puheenjohtajat muodostavat hallintosäännön 6 §:n mukaisen toimielimen kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto.

 

Nyt 28.9.2021 yhtymävaltuuston kokouksessa § 31. kohta 2. valituksi tulleet yhtymähallituksen puheenjohtajat eivät voisi muodostaa toimielintä kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto, koska toimielimen kokoonpanossa ei toteudu kuntalain 58.3 §:n mukaisesti

 

  1. Lisäksi kuntayhtymähallitus toteaa, että valittu kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto on toimivaltainen siihen saakka kunnes yhtymävaltuusto valitsee uuden kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston.

 

Esittelijän sijaisen päätösehdotus:

 

  1. Esittelijän ollessa jäävi yhtymävaltuuston päätöksen 34 kohdalla (kuntayhtymäjohtajan viran täyttäminen), kuntayhtymäjohtajan sijainen, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen esittää, että kuntayhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston päätös 34 on tehty laillisessa järjestyksessä, eikä päätetty asia mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eikä muutoinkaan ole lainvastainen sekä päättää valtuuston päätöksen 34 panna täytäntöön edellä asiakohdassa selostetulla tavalla.

 

Päätös Kuntayhtymähallitus hyväksyi tehdyt muutosesitykset seuraavasti:

1. Kuntayhtymähallitus hyväksyi yhtymävaltuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 ja totesi, että  ne on tehty laillisessa järjestyksessä, eivätkä päätetyt asiat mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia sekä päättää valtuuston päätökset 24-30, 31 kohta 1. (kuntayhtymähallituksen vaali) ja 32-33 panna täytäntöön edellä asiakohdittain selostetulla tavalla.

2. Kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston päätös 31. kohta 2. (puheenjohtajiston vaali) käsitellään uudelleen.

3. Kuntayhtymähallitus totesi, että valittu kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto on toimivaltainen siihen saakka kunnes yhtymävaltuusto valitsee uuden kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston.

Merkittiin, että kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi poistui kohdan 4. käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

4. Kuntayhtymähallitus päätti, että yhtymävaltuuston päätös 34 on tehty laillisessa järjestyksessä, eikä päätetty asia mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eikä muutoinkaan ole lainvastainen sekä päättää valtuuston päätöksen 34 panna täytäntöön edellä asiakohdassa selostetulla tavalla.

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä (kohdat 24-33) kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100 sekä kohdan 34 esittelijä johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen, puh. 044 417 3620.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa