Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 08.09.2021/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Flinno Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien vt. kuntayhtymäjohtajan hankintapäätöstä
§ 16/2021 Terveyskeskuksen uudisrakennuksen hammashoitolan kalusteet

745/02.08.00.00/2021

 

 

08.09.2021 § 111  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin vt. kuntayhtymäjohtaja on päätöksellään 16.8.2021 § 16/2021 valinnut terveyskeskuksen uudisrakennuksen hammashoitolan kalusteiden toimittajaksi Plandent Oy:n. 

 

Hankintapäätös hankintaoikaisuohjeineen ja valitusosoituksineen on annettu asianosaisille sähköisesti tiedoksi 17.8.2021. Flinno Oy on jättänyt määräaikaan mennessä hankintapäätöstä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen.

 

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Flinno Oy vaatii hankintayksikköä oikaisemaan hankintapäätöksen Flinno Oy:n eduksi, koska yrityksen mukaan sen referenssit täyttävät kirjallisesti tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja tarjoushinta on edullisempi.


Flinno Oy perustelee vaatimustaan sillä, että se on ilmoittanut tarjouksessaan referenssikohteena 5 kohdetta/asiakasta, jotka ovat tilanneet heiltä 3 viime vuoden aikana vähintään 10 hoitohuoneen kalustuksen. Tarjouspyynnössä tai kysymysten vastauksissa ei ole täsmennetty, ettei referenssikohde viittaisi asiakkaaseen tai ettei 10 hoitohuoneen kalustekokonaisuuden kokonaistoimittaminen viimeisen 3 vuoden aikana referenssikohteeseen ei täyttäisi vaatimusta. Flinno Oy:n mukaan referenssit täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset eivätkä ole tarjouspyynnön kanssa ristiriidassa, joten hankintayksikön tarjouksen jättämisen jälkeen tekemä oma tulkinta ei perustu tarjouspyyntöön vaan on jälkikäteen tiukennettu tulkinta. Flinno Oy toteaa lisäksi, että tarjouspyynnöstä poikkeava tulkinta vaikuttaa lopputulokseen suosien yhtä toimijaa.

 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 132.1 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta annetun vastineen perusteella ei ole syytä toimia hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen mukaisesti, koska hankintapäätös ei perustu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen eikä asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Perusteita hankintapäätöksen muuttamiseen ei ole.

 

Hankintaoikaisuvaatimus, hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta annettu vastine, vt. kuntayhtymäjohtajan hankintapäätös 16.8.2021 § 16/2021 sekä referenssiliitteet (2 kpl) lähetetään päätöksentekijöille lisämateriaalina esityslistan mukana.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että vt. kuntayhtymäjohtajan 16.8.2021 § 16/2021 hankintapäätöstä ei oikaista.

Flinno Oy:n jättämä hankintaoikaisuvaatimus hylätään liitteenä olevan vastineen mukaisin perustein.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 

Tiedoksi

Flinno Oy, Hammasväline Oy ja Plandent Oy

Marja-Leena Gröhn

Veikko Karvanen

Kari Ainassaari

Ilmari Marttila

 

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija,  ylihammaslääkäri Marja-Leena Gröhn, puh. 044 417 2918 ja esittelijä, vt kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa