Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 31.08.2021/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Savonlinnan kaupungin Juvolan koulun sulkeminen määräajaksi tartuntatautilain perusteella

734/00.01.02.02/2020

 

 

31.08.2021 § 108  

Kuntayhtymähallitus

Tartuntatautilain 58 §:ssä (laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet), säädetään, että kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

 

Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

 

Tartuntatautilain 9 §:ssä säädetään torjuntatyöstä kunnassa. Laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö järjestetään osana kansanterveystyötä. Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin on otettava selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja sen levinneisyydestä sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi.

 

Tartuntatautilain 8 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ohjaa ja tukee kuntia ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköitä lääketieteellisellä asiantuntemuksellaan tartuntatautien torjunnassa, kehittää alueellisesti tartuntatautien diagnostiikkaa ja hoitoa sekä selvittää epidemioita yhdessä kuntien kanssa. Sairaanhoitopiiri varautuu poikkeuksellisten epidemioiden torjuntaan ja hoitoon sekä huolehtii hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan kehittämisestä alueensa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava kuntayhtymään virkasuhteessa oleva tartuntataudeista vastaava lääkäri.

 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osalta tartuntatautilain mukaisesta tartuntatautien torjunnasta vastaa kuntayhtymähallitus (kuntayhtymähallitus 22.9.2020 § 96).

 

Savonlinnan kaupungin Juvolan koulussa (Juvolantie 2331, 57310 Savonlinna) on todettu COVID-19 tartunta, jonka vuoksi tartuntatautilääkäri on 27.8.2021 asettanut koulun kaikki altistumisaikana paikalla olleet oppilaat ja pääosin henkilökunnan karanteeniin 4.9.2021 saakka. Tämä käsittää kaikki Juvolan koulun koululuokat.

 

COVID-19 tartunnan ja karanteenien vuoksi tartuntatautilääkäri Esa Ruuskanen esittää, että tartuntatautilain 58 §:n perusteella Juvolan koulu suljetaan ajalle 30.8.-4.9.2021. Toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen taudin leviämisen estämiseksi. 

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, Tartuntatautilain mukaisena tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimelimenä,  tartuntatautilääkäri Esa Ruuskasen esityksestä, että Savonlinnan kaupungin Juvolan koulu on suljettuna määräaikaisesti 30.8.-4.9.2021 koronavirus-tartuntariskin vuoksi. (Tartuntatautilaki 58 §). 

Toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen taudin leviämisen estämiseksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

 

 Tiedoksi

 Juvolan koulu / rehtori Sari Nyrhinen

 Savonlinnan kaupunki / sivistyslautakunta/ Mikko Ripatti

 Itä-Suomen aluehallintovirasto

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen, puh. 044 417 3620  ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa