Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 28.10.2021/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Tarkastuslautakunnan kokouskäytännöt toimikaudelle 2021-2022

 

 

28.10.2021 § 43  

Tarkastuslautakunta

Hallintosäännön 2 luku 7 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

 

Kuntayhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

 

Lautakunnassa käsiteltävien asioiden esittelystä päättää lautakunta tai lautakunnan asiat voidaan käsitellä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

Lautakunta valitsee itselleen sihteerin.

 

Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin hallintosäännön määräyksiä.

 

Kokoukset pidetään tarkastuslautakunnan tekemän  työohjelman mukaisesti.

 

Jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen.

 

Kuntalain 103 §:n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

 

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää, että kokouskutsu lähetetään vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta sähköisenä kaikille jäsenille ja varajäsenille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä julkaistaan kuntayhtymän www-sivuilla.

Lisäksi tarkastuslautakunta valitsee itselleen sihteerin ja päättää, että asiat käsitellään tarkastuslautakunnan puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

 

Päätös Tarkastuslautakunta päätti, että kokouskutsu lähetetään vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta sähköisenä kaikille jäsenille ja varajäsenille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä julkaistaan kuntayhtymän www-sivuilla.

Merkittiin, että Marjut Tiilikainen poistui kokouksesta sihteerivalinnan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tarkastuslautakunta valitsi sihteeriksi Marjut Tiilikaisen ja päätti, että asiat käsitellään tarkastuslautakunnan puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa