Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymävaltuusto
Pöytäkirja 02.11.2021/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kuntayhtymähallituksen puheenjohtajien vaali

1346/00.00.01.00/2021

 

02.11.2021 § 38  

Kuntayhtymävaltuusto

 Kuntayhtymähallitus on 12.10.2021 § 117 käsittelyt yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpanon ja päättänyt esittää kuntayhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston 28.9.2021 päätös § 31. kohta 2. (puheenjohtajiston vaali) käsitellään uudelleen.

 

 Perustelut:

 Yhtymähallituksen puheenjohtajat muodostavat hallintosäännön 6 §:n mukaisen toimielimen kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto.

 

 28.9.2021 yhtymävaltuuston kokouksessa § 31. kohta 2. valituksi tulleet yhtymähallituksen puheenjohtajat eivät voisi muodostaa toimielintä kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto, koska toimielimen kokoonpano ei toteudu kuntalain 58.3 §:n mukaisesti.

 

 Kuntayhtymän perussopimuksen 12 §:n mu­kai­ses­ti valtuusto valitsee yhden (1) yhtymähallituksen jä­se­nis­tä puheenjohtajaksi ja kaksi (2) varapuheenjohtajaksi.

 

 Yhtymähallituksen puheenjohtaja valitaan pysyvästi Savonlinnan kau­pun­gin edustajista.

 

 Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a § (29.6.2021/657) 1 mom. mukaisesti valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään

 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

 

 Kuntaliiton yleiskirjeen 8/2021, 28.5.2021 mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava se­kä var­si­nais­ten että va­ra­­sen­ten kohdalla.  Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

 

 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuu siirtyy sote-lainsäädännön mukaisesti hyvinvointialueelle vuonna 2023 ja toimielimen toimikausi päättynee tästä syystä 31.12.2022.

 

 Esityslistan liitteenä on jäsenkuntien kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­tien vah­vis­ta­mis­ta vaalituloksista tehty yhteenveto.

 

Päätösehdotus Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudelle 2021-2022 yhtymähallituksen varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan sekä I- ja II-varapuheenjohtajan.

 

Päätös 

 Puheenjohtaja avasi keskustelun esityksistä kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiksi.

 

 Valtuutettu Keijo Pesonen esitti, että kuntayhtymähallituksen puheenjohtajaksi valitaan Reima Härkönen Savonlinnasta.

 

 Valtuutettu Ritva Suomalainen esitti, että kuntayhtymähallituksen puheenjohtajaksi valitaan Aila Makkonen Savonlinnasta.

 

 Valtuutettu Marja Laitinen esitti, että kuntayhtymähallituksen I-varapuheenjohtajaksi valitaan Lauri Niiranen Enonkoskelta.

 

 Valtuutettu Ritva Suomalainen esitti, että kuntayhtymähallituksen II-varapuheenjohtajaksi valitaan Sanni Kemppainen Rantasalmelta.

 

 Valtuutettu Keijo Pesonen esitti, että  kuntayhtymähallituksen II-varapuheenjohtajaksi valitaan Lauri Niiranen Enonkoskelta.

 

 Valtuutettu Keijo Pesonen esitti, että suoritetaan suhteellinen vaali.

 

 Valtuutettu Aki Virolainen esitti, että suoritetaan enemmistövaali.

 

 Valtuutettu Lasse Partanen kannatti Keijo Pesosen esitystä suhteellisesta vaalista ja esitti, että se suoritetaan suljetuin lipuin.

 

 Valtuutettu Ritva Suomalainen kannatti Aki Virolaisen esitystä enemmistövaalista.

 

 Puheenjohtaja ilmoitti, että pidetään neuvottelutauko klo 8.28, neuvottelutauko päättyi klo 8.52.

 

 Lasse Partanen veti esityksensä pois suhteellisen vaalin toimittamisesta suljetuin lipuin.              

 

 Koska oli tehty ehdotus useammasta vaalitavasta, valtuuston pu­heen­joh­ta­ja ilmoitti, että suoritetaan äänestys vaalitavasta.

 

Pohjaesitys on Aki Virolaisen esitys enemmistövaalista ja ne jotka kannattavat sitä, vastaavat JAA.

 Ne, jotka kannattavat Keijo Pesosen esitystä suhteellisesta vaalista, vastaavat EI.

 

 Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Vaalitavan äänestyksen tulos:

 

 JAA:

 Hienonen Anniina

 Kaijansinkko Tarja

 Laitinen Marja

 Lääperi Minja

 Mikkonen Tapio

 Suomalainen Ritva

 Virolainen Aki

 Wessman Mauri

 

 EI:

 Lukkarinen Irina

 Falkstedt Pirjo

 Myllys Ahti

 Partanen Lasse

 Pesonen Keijo

 Repo Esko

 Reponen Sanna

 Ruottinen-Partanen Liisa

 Sairanen Jani

 Sistonen Eero

   

 Pohjaesityksenä ollutta enemmistövaalia kannatti 8 valtuutettua, suhteellista vaalitapaa listavaalina kannatti 10 valtuutettua.

 

 Äänestyksen tuloksena puheenjohtajien vaali käydään suhteellisen vaalitavan listavaalina.

 

 Puheenjohtaja ilmoitti, että pidetään tekninen tauko klo 9.06, joka päättyi 9.28.

 

 Puheenjohtaja pyysi valtuutettuja toimittamaan ehdokaslistat klo 9.35 mennessä yhtymävaltuuston puheenjohtajalle ja päätettiin yksimielisesti, että vaali suoritetaan vaalilautakunnan kokouksen jälkeen.

 

 Valtuuston puheenjohtajalle toimitettiin määräaikaan mennessä 2 ehdokaslistaa ja puheenjohtaja toimitti listat vaalilautakunnan puheenjohtajalle.

 

 Suhteellisen vaalin vaalilautakunnan ehdokaslistojen nimeämistä (A ja B) ja tarkistamista varten kokous keskeytettiin klo 9.35-9.38. Valtuuston vaalilautakunta piti kokouksen ja toimitti hyväksytyt ehdokaslistat nimettyinä (A ja B) valtuuston puheenjohtajalle.              

 

 Ehdokkaat olivat kahdella ehdokaslistalla seuraavat:

 

 Lista A
1. Reima Härkönen (kesk.), Savonlinna
2. Lauri Niiranen (kesk.), Enonkoski

 

 Lista B
1. Aila Makkonen (sd.), Savonlinna
2. Eeva Lyytinen (sd.), Sulkava

 

 Listavaalin mukaisesti valtuutetut äänestivät ehdokaslistoista (A ja B).

 

 Kokous keskeytettiin klo 9.53 vaalilautakunnan äänten laskemista varten, kokous jatkui klo 10.05.

 

 Vaalituloksena A-lista sai 15,50 ääntä ja B-lista 14,50 ääntä.

 

 Reima Härkönen 15,50 ääntä

 Aila Makkonen  14,50 ääntä

 Lauri Niiranen    7,75 ääntä

 Eeva Lyytinen    7,25 ääntä

 

 Suhteellisessa vaalitavassa ehdokaslistan ensimmäinen saa koko ehdokaslistan äänimäärän ja ehdokaslistan toinen saa puolet koko ehdokaslistan äänimäärästä.

 

 Äänestyksen tuloksena yhtymävaltuusto valitsi yhtymähallituksen puheenjohtajaksi Reima Härkösen Savonlinnasta (15,50 ääntä),

 I-varapuheenjohtajaksi Aila Makkosen Savonlinnasta (14,50 ääntä) ja

 II-varapuheenjohtajaksi Lauri Niirasen Enonkoskelta (7,75 ääntä).

 

 Tiedoksi   

 ao.henkilöt

 palkat.sosteri@monetra.fi

 tietohallinto/Sirpa Taskinen

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

 p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa