Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 150

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutus laboratoriopalveluihin

368/00.04.02/2020

 

23.11.2021 § 150  

Kuntayhtymähallitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun yhdessä rahoituksen kanssa. Hyvinvointialueiden perustamisen myötä diagnostiikkapalvelut on organisoitava uudelleen hyvinvointialueella ja hyvinvointialueiden muodostamilla yhteistyöalueilla. Itä-Suomen nykyisellä erva-alueella SiunSoten, Essoten ja Sosterin sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) laboratoriopalvelut tuottaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB).

 

Nykyisen toiminnan organisaatiomuotona on kunnallinen liikelaitos, joka uuden lainsäädännön mukaan ei ole mahdollinen useamman hyvinvointialueen omis-tamana. Tästä syystä Itä-Suomen yhteistyöalueella on päätettävä yhteisesti laboratorioalan diagnostiikkapalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella laboratoriopalvelut tuottaa Fimlab laboratoriot Oy.

 

Itä-Suomen laboratoriopalveluiden osalta muutos tarkoittaa sitä, että järjes-tämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille, ISLAB liikelaitoskun-tayhtymänä on purettava ja sen tilalle perustettava uusi yhtiö- tai yhtymämalli. Lakien hyväksyminen mahdollistaa laboratoriopalvelujen järjestämisen eri tavoin. Käytännössä hyvinvointialue voi tuottaa palvelut itse, perustaa muiden hyvinvointialueiden kanssa hyvinvointiyhtymän tai osakeyhtiön. Julkisena yhtiönä toimiminen vaatii sote-lainsäädännön tarkentamista.

 

Vuoden 2017 aikana on laadittu selvitys ISLABin mahdollisuuksista toimia osakeyhtiömallissa, vuonna 2019 jatkettiin osakeyhtiöittämisselvitystä teet-tämällä liikelaitoskuntayhtymän arvonmääritys. Kevään 2021 aikana laadittiin vielä rakennevaihtoehtoja kuvaava raportti päätöksenteon tueksi. Viimeksi mainitussa selvityksessä on todettu Hyvinvointiyhtymän olevan arvioinnin perusteella paras ja taloudellisin vaihtoehto laboratoriopalveluiden tuottamiseksi nykyisten omistajien tuleville hyvinvointialueelle.

 

Itä-Suomen alueen on muodostettava tahtotila vuoden 2021 aikana, miten laajasti hyvinvointiyhtymä tuottaa laboratorioalan palvelut Itä-Suomen hy-vinvointialueilla. Asiasta on keskusteltu KYS ervan johtoryhmissä ja yhteisesti esitetään Itä-Suomen laboratorio liikelaitoskuntayhtymän tilalle hyvinvoin-tiyhtymän perustamisen aloittamista, joka jatkossa tuottaa laboratoriopalvelut nykyisten omistajien alueella toimiville hyvinvointialueille. SiunSoten, Essoten ja Sosterin sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) valtuustoille esitetään Islabin yhtiömuodon muutos kuvaamalla se järjestämissopimuksessa. Järjestämissopimusta esitetään hyväksyttäväksi valtuustoille syksyn 2021 aikana.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Islab, laboratoriokeskuksen liikelaitos kuntayhtymän yhtiömuodon muutoksen aloittaminen hyvinvointiyhtymäksi kuvataan ja sovitaan järjestämissopimuksessa.

Lisäksi kuntayhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy edellä mainitut järjestämissopimuksen muutokset (järjestämissopimuksen liite 5, diagnostiset palvelut).

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky

 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija,  johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen, puh. 044 417 3620 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa