Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Lääkärirekrytointisopimusten täydentäminen

1907/01.01.01.06/2021

  

23.11.2021 § 151  

Kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on käytössään erilaisia rekrytointikeinoja mm. virkalääkäreiden palkkaamiseen.

 

Kuntayhtymähallitus on tehnyt päätökset 24.5.2011 § 77 ja 11.9.2012 § 108 erilaisista rekrytointikeinoista sekä erikoissairaanhoidon että perus-terveydenhuollon lääkäripalveluiden turvaamiseksi. Rekrytoinneissa on käytetty mm. Sosteri-lisän maksamista määrätyn palveluksessa oloajan jälkeen, mahdollisuuksia kouluttautumiseen sekä muuttoapua ja asuntoetua. 

 

Erityisesti lääkärityövoimaa on sekä virka- että ostopalvelusopimukseen perustuvassa suhteessa ja lääkärityövoiman saatavuus varsinkin virkasuhteeseen on haasteellista.

 

Lääkäritilanne Sosterissa erityisesti erikoissairaanhoidossa on erittäin huono, vain 46 % vakinaisista viroista on täytettynä. Jo voimassa olevien rekrytointietujen lisäksi on käynyt ilmi, että on tarpeen päivittää rekrytointietuja vastaamaan nykytilannetta ja kilpailua muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Ympäröivät sairaanhoitopiirit ovat tämän vuoden aikana päivittäneet rekrytointiedut ja saaneet sillä positiivisen tuloksen ja avoinna olevia virkoja täytettyä. Virkasuhteen kustannukset työnantajalle ovat alhaisemmat kuin ostopalvelusopimusten käytön kustannukset.

 

Essote on ottanut käyttöön uusia perusterveydenhuollon rekrytointikeinoja, joista osa on käytössä myös Sosterissa. Hyvinvointialuevalmistelun vuoksi rekrytointikeinoja kannattaa yhdenmukaistaa jo nyt. 

 

Sosterissa on pohdittu rekrytointiin em syistä esimerkiksi seuraavia keinoja:

 

Uusina mahdollisuuksina houkutella hakijoita voidaan käyttää esimerkiksi 1-2 kuukauden palkallista tutkimusvapaata vuosittain määräaikaisesti kolmen vuoden ajan, mahdollisuutta käyttää työaikaa lisäpätevyyden hankkimiseen ja tukea koulutuskustannuksissa, työnantajakannustimia erilaisen urapolun rakentamiseen työntekijän oman kiinnostuksen mukaan tai poikkeustapauksissa määräaikaisen käyttöautoedun myöntäminen. Rekrytointiedut ovat vaihtoehtoisia ja niiden käytöstä päättää aina tulosaluejohtaja.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää mahdollisuudesta käyttää rekrytointikeinona jo aikaisemmin hyväksyttyjen rekrytointikeinojen lisäksi:
- 1-2 kuukauden palkallista tutkimusvapaata vuosittain määräaikaisesti kolmen vuoden ajan,
- mahdollisuutta käyttää työaikaa lisäpätevyyden hankkimiseen ja
tukea koulutuskustannuksissa,
- työnantajakannustimia erilaisen urapolun rakentamiseen työntekijän oman kiinnostuksen mukaan tai
- poikkeustapauksissa määräaikaisen käyttöautoedun myöntäminen.

Rekrytointiedut ovat vaihtoehtoisia ja niiden käytöstä päättää aina tulosaluejohtaja.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen

 palkat/Monetra

 

 Lisätietoja antavat asian valmistelijat, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen, puh. 044 417 3620 ja perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen, puh. 044 417 3201 sekä esittelijä, kuntayhtymäjohtaaja Saara Tavi, puh. 044 417 4100.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa