Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 152

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Hallintojohtajan avoimen viran hoitaminen

1857/01.01.01.01/2021

 

 

23.11.2021 § 152  

Kuntayhtymähallitus

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kuntayhtymähallitus päättää hallintojohtajan virkaan ottamisesta ja avoimen viran hoidosta ja yli kaksitoista (12) kuukautta kestävästä virkavapaasta ja sijaistuksesta.

 

Hallintojohtajan tehtävät on määritelty kuntayhtymän hallintosäännön 12 §:ssä seuraavasti:

 

Hallintojohtaja vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen laadinnasta sekä muista vastuulleen annetuista tehtävistä. Hallintojohtaja toimii yhtymävaltuuston, kuntayhtymähallituksen ja puheenjohtajiston kokouksen sekä tarvittaessa erikseen määrättyjen toimielinten pöytäkirjanpitäjänä. Hallintojohtaja toimii tukipalvelujen tulosaluejohtajana. Hallintojohtajan esimies on kuntayhtymäjohtaja. Hallintojohtaja voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Hallintojohtaja toimii vastuualueensa tulosyksikön päälliköiden tai vastaavien esimiehenä. Hallintojohtajan sijaisen määrää kuntayhtymäjohtaja.

 

Hallintojohtajan virka on ollut avoimena 13.10.2021 lähtien Saara Tavin otettua vastaan kuntayhtymäjohtajan viran, johon hänet on valittu 28.9.2021.

 

Hallintosäännön mukaan hallintojohtajalla on sellaisia virkatehtäviä, joiden hoitaminen edellyttää viran täyttöä. Avoin virka esitetään täytettäväksi määräajaksi, koska hyvinvointialueen käynnistymiseen on aikaa vain vuosi. Lisäksi tulevan hyvinvointialueen organisaatio ja tehtäväjärjestelyt selviävät hyvinvointialuevaltuuston aloittamisen, 1.3.2022 jälkeen.

 

Asiasta on käyty neuvottelu johtava sosiaalityöntekijä Minna Marjakankaan kanssa 15.11.2021 ja hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että avoinna olevaan hallintojohtajan virkaan suostumuksellaan siirretään 24.11.2021 lukien Minna Marjakangas määräajaksi 31.1.2023 saakka.

 

Päätös Merkittiin, että Minna Marjakangas ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Veikko Karvanen toimi tämän asian kohdalla pöytäkirjanpitäjänä.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa