Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 155

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteli

1903/00.01.02.02/2021

 

 

23.11.2021 § 155  

Kuntayhtymähallitus

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sää­te­lee palvelusetelin käyttöä. Lakia sovelletaan kuntien jär­jes­­mis­sosiaali- ja terveyspalveluissa yksityisen sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen hankkimiseksi. Palveluseteli on vaihtoehtoinen ta­pa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakkaan asemaan vai­kut­ta­vat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muil­la­kin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Pal­ve­lusete­lin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa pal­ve­lun­tuot­ta­ja Sosterin ylläpitämästä palveluseteliyrittäjäluettelosta. Pal­ve­lusete­lin myöntäminen perustuu Sosterin sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon ammattihenkilön suorittamaan pal­ve­lun­tar­ve­ar­vi­oon.

 

                                            Palveluseteli voi olla tasasuuruinen tai tulosidonnainen. Sosteri voi asettaa palvelusetelille hintakaton, joka tarkoittaa pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le maksettavaa enimmäishintaa. Tähän sisältyy kunnan mak­sa­ma osuus (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan oma­vas­tuu­osuus. Palvelusetelin arvo ja mahdollinen hintakatto määritetään sään­­kir­jan palvelukohtaisissa osissa. Pal­ve­lu­se­te­li­jär­jes­tel­mäs­sä Sosteri ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta so­vit­taes­sa. Kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja pal­ve­lun­tuot­ta­jan välinen sopimus.

Palvelusetelin sääntökirjassa kerrotaan niistä yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joi­hin tämä sitoutuu Sosterin hyväksyttyä palvelutuottajan pal­ve­lu­se­te­li­yrit­­jäk­si. Sääntökirjassa Sosteri asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.

Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt 26.5.2020 § 52 palvelusetelin sääntökirjan yleisen osan ja 23.3.2021 § 50 vanhusten palveluasumisen sääntökirjan päivityksen. Uutena palveluna ehdotetaan käyttöön otettavaksi vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli. Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjaa on myös päivitetty.

 

 Liitteenä ovat vanhusten palveluasumisen palvelusetelin ja vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjat.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat vanhusten palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan ja vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 valvontakoordinaattori Tuula Kärkkäinen
ikäihmisten palvelujen johtaja Niina Laakkonen
laskentasuunnittelija Päivi Suokas
ostolaskut.sosteri@monetra.fi
tietohallinto

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, vs. sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Minna Marjankangas, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa