Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 145

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kuntaneuvotteluihin ja omistajaohjauskokoukseen nimettävät Sosterin edustajat

1678/00.04.01/2021

 

 

12.10.2021 § 118  

Kuntayhtymähallitus

 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 9 §:n mukaisesti jäsenkuntien omistajaohjauksen yhteistyöelimenä toimii omistajaohjauskokous.

 

 Omistajaohjauskokouksessa ovat jäsenkuntien kuntajohtajat ja kunkin jäsenkunnan kuntalain mukaisesti nimeämä luottamushenkilöedustaja, jolle nimetään henkilökohtainen varaedustaja sekä kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto, yksi puheenjohtajistoon kuulumattoman poliittisen ryhmittymän edustaja ja kuntayhtymäjohtaja.

 

 Omistajaohjauskokoukseen tuodaan valmistelussa olevia periaatteellisia kysymyksiä esimerkiksi palvelurakenteeseen, talouteen ja investointeihin liittyviä asioita.

 

 Omistajaohjauskokous kutsuu asiantuntijoina kuultavaksi asialistalla käsiteltävien asioiden mukaan tarpeelliseksi katsomansa kuntayhtymän viranhaltijat ja muut asiantuntijat.

 

 Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 10 §:n (kuntaneuvottelut) mukaisesti kuntayhtymähallituksen nimeämät edustajat käyvät vuosittain jäsenkuntien kanssa neuvottelut, joissa käsitellään:

  1. kaikkia kuntia koskeva sekä kuntakohtainen palvelusopimus
  2. kuntakohtainen talous, toteutuma ja tulevaisuus
  3. muiden palvelujen vuotuinen tuottaminen, palveluverkko ja kehittämistarpeet
  4. poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen
  5. terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman ja hyvinvointisuunnitelman laadinta
  6. tuleva talousarvio ja taloussuunnitelma. 

 

 Jäsenkuntien hallitukset nimeävät kuntien edustajat kun­ta­neu­vot­te­lui­hin ja omistajaohjauskokoukseen ja yhtymähallitus täydentää kokoonpanoa Sosterin edus­tuk­sel­la.

 

 Aikaisemmin Sosterin luottamushenkilöedustajat ovat olleet ao. jä­sen­kun­nan Sosterin hallituksessa olevat edustajat/valtuuston pu­heen­joh­ta­jat (= Sosterin hallituspöydän ympärillä olevat luott­a­mus­hen­ki­löt).

 

 Enonkosken kunnanhallitus on 28.9.2021 ni­men­nyt

 omistajaohjauskokoukseen:

-        Lauri Niiranen, kunnanhallituksen puheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Tauno Nurmio)

kuntaneuvotteluihin:

-        Lauri Niiranen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

-        Tauno Nurmio, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

-        Anneli Malmstedt, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

-        Kati Laukkanen,kunnanvaltuuston jäsen

 Sosterin enonkoskelaiset luottamushenkilöedustajat:

-      Lauri Niiranen, yhtymähallituksen I-varapuheenjohtaja

-      Marja Laitinen, yhtymävaltuuston I-varapuheenjohtaja

 

Savonlinnan kaupunginhallitus on 13.9.2021 ni­men­nyt omistajaohjauskokoukseen:

-    Anna-Kristiina Mikkonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (varalle kaupunginhallituksen I-varapj Tuukka Suomalainen)

-    Janne Laine, kaupunginjohtaja (kaupunginjohtajan varajäsenenä toimii kaupunginjohtajan varahenkilöksi nimetyt viranhaltijat varahenkilöjärjestyksessä)

 Sosterin savonlinnalaiset luottamushenkilöedustajat:

-        Aila Makkonen, yhtymähallituksen puheenjohtaja

-        Seija Puputti, yhtymähallituksen II-varapuheenjohtaja

-        Reima Härkönen, yhtymähallituksen jäsen

-        Lea Sairanen, yhtymähallituksen jäsen

 

 Sulkavan kunnanhallitus on 23.8.2021 nimennyt

 omistajaohjauskokoukseen

-        Kaisa Ralli, kunnanhallituksen puheenjohtaja (varalle kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Vesa Ahonen)

sekä 4.10.2021 kuntaneuvotteluihin

-        Kaisa Ralli, kunnanhallituksen puheenjohtaja

-        Vesa Ahonen, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja

-        Jani Sairanen, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja

-        Taina Huiskonen, kunnanhallituksen jäsen

-        Kukka-Maaria Kärki, kunnanhallituksen jäsen

-        Aku Mikkonen, kunnanhallituksen jäsen

-        Henna Pylkkänen, kunnanhallituksen jäsen

-        Eetu Nissinen kunnanvaltuuston puheenjohtaja

-        Sirpa Nokelainen kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

-        Pertti Paunonen kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

-        Mirja Anunti-Virta kunnanvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

-        Juho Järvenpää, kunnanjohtaja

-        Mervi Palmu, hallintojohtaja

Sosterin sulkavalaiset luottamushenkilöedustajat:

-        Eeva Lyytinen, yhtymähallituksen jäsen

-        Jani Sairanen, yhtymähallituksen jäsen

 

Rantasalmen kunnanhallitus nimeää edustajat 11.10.2021.

Sosterin rantasalmelaiset luottamushenkilöedustajat:

-        Heino Kokkonen, yhtymähallituksen jäsen

-        Sanni Kemppainen, yhtymähallituksen jäsen

-        Eero Sistonen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja

-        Ahti Myllys, yhtymävaltuuston II-varapuheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi esityslistan lähetyspäivään mennessä tiedoksi tulleet jäsenkuntien nimeämiset omistajaohjauskokoukseen sekä kuntaneuvotteluihin ja päättää täydentää omistajaohjauskokousta sekä kuntaneuvotteluja oman organisaation osalta asiaselostuksessa mainittujen luottamushenkilöiden lisäksi seuraavilla virkamiesedustajilla:
- kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi
- johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen
- perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen
- vs. sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Minna Marjakangas
- hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen
 
Lisäksi kuntayhtymähallitus päättää suorittaa sairaanhoitopiirin talousarviossa vahvistetut kokouspalkkiot kuntaneuvottelujen ja omistajaohjauksen Sosterin luottamushenkilöedustajille.

 

Päätös Kuntayhtymähallitus päätti siirtää asian käsittelyn yhtymävaltuuston kokouksen jälkeen.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

23.11.2021 § 145  

Kuntayhtymähallitus

Yhtymähallituksen puheenjohtajistossa on tapahtunut muutoksia 2.11.2021 valtuuston kokouksessa.

 

Lisäksi yhtymähallituksen 12.10.2021 kokouksen jälkeen jäsenkunnista on nimetty edustajia seuraavasti.

 

Rantasalmen kunnanhallitus on nimennyt edustajat 11.10.2021.

 omistajaohjauskokoukseen

-        Juho Tiainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja (varalle kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tiina Tilaéus)

sekä kuntaneuvotteluihin (sote-ohjausryhmä)

-        Eero Sistonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

-        Juho Tiainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

-        Satu Vihavainen, kunnanvaltuuston jäsen

-        Mikko Lappalainen, kunnanvaltuuston jäsen

-        Kristiina Järvenpää, kunnanjohtaja

-        Harri Korhonen, hallintopäällikkö

Sosterin rantasalmelaiset luottamushenkilöedustajat:

-        Heino Kokkonen, yhtymähallituksen jäsen

-        Sanni Kemppainen, yhtymähallituksen jäsen

-        Eero Sistonen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja

-        Ahti Myllys, yhtymävaltuuston II-varapuheenjohtaja

 

Savonlinnan kaupunginhallitus on 13.9.2021 ni­men­nyt omistajaohjauskokoukseen:

-    Anna-Kristiina Mikkonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (varalle kaupunginhallituksen I-varapj Tuukka Suomalainen)

-    Janne Laine, kaupunginjohtaja (kaupunginjohtajan varajäsenenä toimii kaupunginjohtajan varahenkilöksi nimetyt viranhaltijat varahenkilöjärjestyksessä)

sekä kaupunginhallitus on nimennyt 18.10.2021 kuntaneuvotteluihin

-        Terho Kaskinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

-        Anna-Kristiina Mikkonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

-        Janne Laine, kaupunginjohtaja

-        Seija Hytönen, hallintopäällikkö (osallistuu, kun käsittelyssä on hyvinvointisuunnitelma)

 Sosterin savonlinnalaiset luottamushenkilöedustajat:

-        Reima Härkönen, yhtymähallituksen puheenjohtaja

-        Aila Makkonen, yhtymähallituksen I-varapuheenjohtaja

-        Seija Puputti, yhtymähallituksen jäsen

-        Lea Sairanen, yhtymähallituksen jäsen

 

 Enonkosken kunnanhallitus on 28.9.2021 ni­men­nyt

 omistajaohjauskokoukseen:

-        Lauri Niiranen, kunnanhallituksen puheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Tauno Nurmio)

kuntaneuvotteluihin:

-        Lauri Niiranen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

-        Tauno Nurmio, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

-        Anneli Malmstedt, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

-        Kati Laukkanen,kunnanvaltuuston jäsen

 Sosterin enonkoskelaiset luottamushenkilöedustajat:

-      Marja Laitinen, yhtymävaltuuston I-varapuheenjohtaja

-      Lauri Niiranen, yhtymähallituksen II-varapuheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntien nimeämiset omistajaohjauskokoukseen sekä kuntaneuvotteluihin ja päättää täydentää omistajaohjauskokousta sekä kuntaneuvotteluja oman organisaation osalta asiaselostuksessa mainittujen luottamushenkilöiden lisäksi seuraavilla virkamiesedustajilla:
- kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi
- johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen
- perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen
- vs. sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Minna Marjakangas
- hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen
 
Lisäksi kuntayhtymähallitus päättää suorittaa sairaanhoitopiirin talousarviossa vahvistetut kokouspalkkiot kuntaneuvottelujen ja omistajaohjauksen Sosterin luottamushenkilöedustajille.

 

Päätös Kuntayhtymähallitus merkitsi tiedoksi jäsenkuntien nimeämiset omistajaohjauskokoukseen sekä kuntaneuvotteluihin ja päätti nimetä omistajaohjauskokoukseen Reima Härkösen, Aila Makkosen, Lauri Niirasen ja Jani Sairasen.

Lisäksi kuntayhtymähallitus päätti suorittaa sairaanhoitopiirin talousarviossa vahvistetut kokouspalkkiot kuntaneuvottelujen ja omistajaohjauksen Sosterin luottamushenkilöedustajille.

 

 Tiedoksi

 jäsenkunnat

 palkat/Monetra

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa