Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 148

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) yhtymäkokousedustajien ja varaedustajien nimeäminen sekä esitys johtokunnan jäsenyydestä ja varajäsenyydestä toimikaudelle 2021-2022

1679/00.04.01/2021

 

 

23.11.2021 § 148  

Kuntayhtymähallitus

 Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) yh­ty­­ko­kous valitsee kokouksessaan 30.11.2021 mm. johtokunnan ja tarkastuslautakunnan.

 

 ISLAB pyytää nimeämään ehdokkaita em. toimielimiin tasa-arvolaki huomioiden.

 

 Islabin perussopimuksen mukaan jäsenvalinnat tapahtuvat seuraavasti:  

 

 2. LUKU YHTYMÄKOKOUS

 8 § Jäsenten lukumäärä ja äänivalta

 Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Perustajayhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Perustajayhteisön valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenkuntayhtymän edustaman vuodenvaihteen (31.12.) asukasluvun mukaan siten, että perustajayhteisön valitsemilla edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentätuhatta (10.000) asukasta kohti. Perustajayhteisöjen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

 

 Myöhemmin liikelaitoskuntayhtymän jäseniksi pienemmällä jäsenosuudella tulevat muut yhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen yhden (1) edustajan, jonka äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain yhteisön edustaman vuodenvaihteen (31.12.) asukasluvun mukaan siten, että edustajalla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa viittäkymmentätuhatta (50.000) asukasta kohti.

 

 3. LUKU JOHTOKUNTA

 11 § Jäsenten lukumäärä ja valinta

 Liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi yhden (1) edustajan jokaisesta perustajayhteisöstä, yhden (1) edustajan Itä-Suomen yliopistosta, sekä kaksi (2) muuta jäsentä. Jokaiselle johtokunnan jäsenelle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunta määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

 

 5. LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

 24 § Tarkastuslautakunta

 Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi (2) jäsentä sekä jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen.

 

 Vaalikaudelle 2017-2021 Sosterin yhtymähallitus on 17.10.20217 nimennyt yh­ty­­ko­kousedustajiksi seuraavat henkilöt:

 Varsinainen edustaja  Varaedustaja

 Yhall. pj Pekka Nousiainen  Esa Lappalainen

 Yhall. I-vpj Leila Virta  Esa Natunen

 Yhall. II-vpj Ari Silvennoinen  Pirkko Juuti

 

 Johtokunnan varsinaisena jäsenenä on ollut kuntayhtymäjohtaja ja hänen varajäsenenä hallintojohtaja.

 

 Ko. nimeämisessä on perusteltua arvioida ehdotusta myös vah­vis­te­tun sairaanhoitopiirin hallintosäännön 11 §:n pe­rus­teel­la, jon­ka mukaisesti kuntayhtymäjohtajan sijaisena toi­mii hal­lin­to­joh­ta­ja.

 

 Kuntayhtymähallitus voi evästää yh­ty­­ko­kous­edus­ta­jia ni­mi­tys­ky­sy­myk­ses­sä harkitsemassaan laa­juu­des­sa.

 

 ISLABin yhtymäkokous pidetään 30.11.2021 kello 10-12 etäkokouksena ja kokouskutsu sekä osallistumislinkki lähetetään valituille kokousedustajille sähköpostitse.

 

Kuntalain mukaan liikelaitoskuntayhtymän johtokunta valitaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi.

ISLABin omistajasairaanhoitopiirien toiminta siirtyy sote-lainsäädännön mukaisesti hyvinvointialueille vuonna 2023 ja samaan aikaan ISLABin toiminnan on suunniteltu siirtyvän 1.1.2023 aloittavalle hyvinvointiyhtymälle.

Nyt valittavan johtokunnan toimikausi päättynee tästä syystä 31.12.2022.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää nimetä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) yhtymäkokousedustajat ja heille varaedustajat sekä esittää johtokunnan jäsenen ja varajäsenen.

 

Päätös Kuntayhtymähallitus päätti nimetä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) 30.11.2021 yhtymäkokousedustajiksi ja varaedustajiksi seuraavat henkilöt:

 Varsinainen edustaja Varaedustaja

 Eero Sistonen  Eetu Nissinen

 Marja Laitinen  Ritva Suomalainen

 Ahti Myllys  Sari Jokinen 

 

 Jatkossa kuntayhtymähallitus nimeää jokaista yhtymäkokousta varten edustajat erikseen.

 

 Lisäksi kuntayhtymähallitus esittää Itä-Suomen laboratoriokeskuskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukselle, että se nimeäisi johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi kuntayhtymäjohtaja Saara Tavin.

  

 

 Tiedoksi

 ao. henkilöt

 Islab/Anu Tervala

 palkat/Monetra

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa