Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 18.11.2021/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ympäristöterveydenhuollon asiakkailta perittävät maksut vuonna 2022

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 18.11.2021 § 29  

946/02.02.00/2021  

 

 

Ympäristöterveydenhuoltoa koskevien lakien mukaan kunnan on perittävä pääsääntöisesti taksan mukainen maksu ympäristöterveydenhuollon laeissa määritellystä ilmoitusten käsittelyistä, hyväksymisistä, toimenpiteistä, näytteenotoista sekä suunnitelmallisesta valvonnasta. Epidemioiden ja terveyshaittaepäilyjen selvittäminen tehdään kunnan kustannuksella.

 

Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt nykyisen voimassa olevan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan kokouksessaan 22.6.2021, § 84.

 

Liitteenä 1 oleva maksutaksaluonnos vuodelle 2022 on suunniteltu perustuvaksi entiseen tapaan tuntiveloitukseen: erityyppisille toiminnoille on arvioitu niiden käsittelyyn / tarkastukseen kuluva aika ja määritelty taksa tämän perusteella. Maksutaksassa on huomioitu ja ennakoitu lainsäädännön viimeisimmät uudistukset. Uusi elintarvikelain ja terveydensuojelulain valvonnan perusmaksu peritään suoraan lain nojalla, jolloin maksua ei määritellä kunnan taksassa. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti perusmaksu olisi kuitenkin hyvä mainita taksassa ja tämä on myös huomioitu.

 

Maksutaksassa on mahdollisuus poikkeuksellisen suurta tai pientä työmäärää vaativasta tarkastuksesta korottaa tai alentaa taksan mukaista maksua. Maksut tulee asettaa kuitenkin enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi. Suoritteen tuntihinta on määritelty jakamalla vuotuiset toimintamenot valvontahenkilöstön henkilötuntimäärällä kuntaliiton ohjeistuksen (Ympäristöterveydenhuollon kustannukset ja maksullisuus) mukaisesti. Oppaan mukaan määritelty viranhaltijan tuntihinta Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollossa vuodelle 2022 säilyisi ennallaan ollen 60 euroa / tunti.

 

 

 Päätösehdotus:

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto hyväksyy asiakkailta perittävät maksutaksat Juvan ja Puumalan osalta ja esittää jäsenkuntien osalta maksutaksaa edelleen kuntayhtymähallitukselle hyväksyttäväksi. Päivitetyt maksutaksat tulevat voimaan kuntayhtymähallituksen hyväksymisen jälkeen aikaisintaan 1.1.2022.

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi:

 Kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi

 Juvan kunta

 Puumalan kunta

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa