Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 17.12.2021/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2022

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 17.12.2021 § 39  

1211/00.01.02.02/2020  

 

 

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää kuntia laatimaan säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman ja suunnitelman järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Suunnitelma hyväksytään ympäristöterveydenhuoltojaostossa ja toimitetaan tiedoksi Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Suunnitelmassa otetaan huomioon valvontaa ohjaavien keskusvirastojen toimialakohtaiset valvontaohjelmat sekä lainsäädännön edellyttämä sisältö.

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto on 18.12.2020 § 32 hyväksynyt ympäristöterveydenhuollon edellisen valvontasuunnitelman vuodelle 2021. Keskusvirastot Ruokavirasto ja Valvira ovat toimittaneet valvontaohjelman päivityksen ohjeistusta vuodelle 2022. Paikallisesti lähtökohtana on ollut päivittää valvontasuunnitelmaa niiltä osin, kuin lainsäädäntö ja alueen valvontakohteet ovat muuttuneet.

 

Sosterin ympäristöterveydenhuollon viimeinen valvontasuunnitelmaehdotus on liitteenä 1. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tulee tehdä vuosittain ympäristöterveydenhuoltojaostossa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

 

 

 Päätösehdotus:

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto hyväksyy ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2022. Päivitetty valvontasuunnitelma toimitetaan tiedoksi Itä-Suomen aluehallintovirastolle 30.12.2021 mennessä.

Kokouksessa kuullaan asiantuntijoina terveystarkastajia Tiina Munck, Hanne Partanen ja Elisa Toropainen sekä eläinlääkärejä Anu Korpikallio ja Taru Hirvonen sekä valvontaeläinlääkäri Tiiu Järvensivua.

 

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

 

 Tiedoksi:

 Itä-Suomen aluehallintovirasto 

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa