Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymävaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

13.12.2021 § 40  

Kuntayhtymävaltuusto

Hallintosäännön 68 §;n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen yhtymävaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus ja puheoikeus sekä lisäksi jäsenkuntien kunnanhallituksille.

 

Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla ja annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja julkaisemalla se yhtymävaltuuston päättämissä sanomalehdissä. Tiedottamisella ei ole vaikutusta koollekutsumisen laillisuuteen.

 

Kuntalain 103 §:n mukan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

 

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu ja lähetetty 2.12.2021.

 

Päätösehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa