Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 16.12.2021/Pykälä 176

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Hankintavaltuuksien delegointi

636/00.01.01.01/2021

 

 

23.03.2021 § 43  

Kuntayhtymähallitus

Sairaalan toiminnan turvaamiseksi on tarpeen delegoida kuntayhtymähallituksen päätäntävaltaa määräaikaisesti siten, että tarvittavat ja välttämättömät palveluhankinnat voidaan toteuttaa joustavasti palvelutuotantoa vaarantamatta.

 

"Hallintosäännön 5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako

18 § Toimivallan edelleen siirtäminen

Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen."

 

Talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 käyttösuunnitelman hankintavaltuuksien mukaan kuntayhtymähallitus päättää 200 000 € ylittävistä hankinnoista.

 

Kuntayhtymäjohtaja päättää hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään 100 000 € ja enintään 200 000 €.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää siirtää toimivaltaansa välttämättömissä, sairaalan toiminnan turvaamiseksi tehtävissä hankintapäätöksissä ajalla 23.3. -31.12.2021 kuntayhtymäjohtajalle siten, että kuntayhtymäjohtaja voi päättää 200 000 € - 600 000 €:n suuruiset, välttämättömät palvelutuotantoa turvaavat hankinnat.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Lisäksi yhtymähallitus päätti, että puheenjohtajisto pidetään asiasta ajan tasalla.

 

 Tiedoksi

 hankintatoimi

 ky-johtoryhmä

 sopimuskoordinaattori

 ta-sihteerit

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

16.12.2021 § 176  

Kuntayhtymähallitus

Sairaalan palveluiden turvaaminen on edelleen haaste, josta syystä sairaalan palvelutuotantoa turvaavien, välttämättömien hankintapäätösten delegointia esitetään kuntayhtymähallitukselta kuntayhtymäjohtajalle ajalle 1.1.-31.12.2022.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää siirtää toimivaltaansa välttämättömissä, sairaalan toiminnan turvaamiseksi tehtävissä hankintapäätöksissä ajalla 1.1.-31.12.2022 kuntayhtymäjohtajalle siten, että kuntayhtymäjohtaja voi päättää
200 000 € - 600 000 €:n suuruiset, välttämättömät palvelutuotantoa turvaavat hankinnat.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

 Tiedoksi

 hankintatoimi

 ky-johtoryhmä

 sopimuskoordinaattori

 ta-sihteerit

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, va. hallintojohtaja Minna Marjakangas,

p. 044 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa