Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 16.12.2021/Pykälä 179

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Terveyskeskuksen uudisrakennuksen kalusteet

1851/02.08.00.00/2021

 

16.12.2021 § 179  

Kuntayhtymähallitus

Hankinnan kohteena ovat Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveyskeskuksen uudisrakennuksen kalusteet.             

 

Hankinta perustuu Savonlinnan kaupungin seudullisena yhteishankintana kilpailuttamaan toimistokalusteiden puitejärjestelyyn sopimuskaudelle 6.9.2021-5.9.2023, jossa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on mukana tilaajana. Puitejärjestelyssä toimittajina ovat Isku Interior Oy ja Martela-Keskus Offimar Oy. Tässä hankinnassa on kyse edellä mainitun puitejärjestelyn sisäisestä kevennetystä kilpailutuksesta hankintalain (1397/2016) 43 §:n 3-5 mom. mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan puitesopimuksen ehtoja niiltä osin, kun kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole toisin mainittu.

 

Tarjouspyyntö on lähetetty suoraan toimistokalusteiden puitesopimustoimittajille 10.11.2021 ja tarjouspyyntöä on täsmennetty 18.11.2021.

 

Määräaikaan 1.12.2021 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät Isku Interior Oy ja Martela-Keskus Offimar Oy. Tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.

 

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa huomioitiin tarjouspyynnön mukaisesti hinta max. 60 pistettä, näytetuolien käytettävyys max. 20 pistettä ja kalusteiden muodostama visuaalinen kokonaisuus max. 20 pistettä. Yksityiskohtaiset vertailuperusteet ja annetut pisteet käyvät ilmi tarjousvertailusta.

 

Tilaaja pidättää oikeuden tehdä vähäisiä muutoksia kevennetyssä kilpailussa tulleisiin suunnitelmiin ennen lopullista tilaamista. Muutoksia voi tulla esim. kalusteiden määrien, materiaalien, kokojen tai muiden ominaisuuksien osalta. Muutoksilla voi olla vaikutusta hankittavan kokonaisuuden hintaan. Tilaaja pidättää myös oikeuden hankkia tarvittaessa yksittäisiä lisäkappaleita hankittavista kalusteista tarjouksen mukaisin hinnoin aina puoli vuotta kevennetyn kilpailutuksen hankintapäätöksestä lukien.

 

Tarjousvertailu lähetetään päätöksentekijöiden käyttöön.

 

Kuntayhtymähallitus päättää hankinnasta, mikäli sopimuksen arvo on yli 200.000 euroa.

 

Hankintapäätös sitoo tilaajaa vasta, kun hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että terveyskeskuksen uudisrakennuksen kalusteet hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon mukaisesti Isku Interior Oy:ltä. Tilattavien tuotteiden lopulliset materiaalit, värit ja määrät sekä mahdollisten optioiden hankkiminen yksilöidään hankintasopimuksessa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

 

 Tiedoksi

 tarjouksen tehneet

 Veikko Karvanen

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen, puh. 044 417 3201 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa