Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 16.12.2021/Pykälä 180

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Etätyöohjeen päivittäminen

1982/00.01.02.02/2021

08.12.2021 § 40  

Yhteistyötoimikunta

Sosterissa on voimassa kuntayhtymähallituksen 29.1.2019 § 8 hyväksymät etätyön periaatteet ja -ohjeet.

 

Kaavamaisten sääntöjen sijaan tulisi pyrkiä joustaviin käytäntöihin, jotka sovitaan yhdessä työpaikkojen tarpeiden mukaan.

 

Työelämän kehittämisen näkökulmasta on tärkeää, ettei etätyöstä palata automaattisesti vanhaan kategoriseen lähityömaailmaan. Sen sijaan korona-ajan myönteiset kokemukset etätyöstä tulee ottaa kullakin työpaikalla parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön.

 

Voimassaolevaa etätyöohjetta on päivitetty lähinnä seuraavien seikkojen osalta:

-          joustavasti hybridimalli - esihenkilön kanssa sopien,

-          ei sidota aikamääreisiin - työtehtävien mahdollistamana ja esihenkilön kanssa sopien,

-          kliinisen työn työntekijöille etätyön tekeminen on mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa ja aina etukäteen sopien esihenkilön kanssa.

 

Etätyöohje saatetaan kuntayhtymähallitukselle hyväksyttäväksi ja samalla kumotaan 29.1.2019 hyväksytty edellinen ohjeistus.

 

Kokousmerkintä Käytiin läpi etätyöohjetta ja todetaan, että etätyöohje saatetaan kuntayhtymähallitukselle päätettäväksi.

Huomioitava myös etätyön yhteydessä työergonomia ja työhyvinvointi - syytä keskustella esihenkilön ja työntekijän tästä yhdessä.

Nostettiin esille myös vakuutusturva etätyön tekijöille - onko perustason vakuutusturva riittävä ?

Mikäli esihenkilö haluaa, on mahdollista käyttää työergonomia-asioissa myös työsuojeluvaltuutettuja.

Merkittiin tiedoksi ja saatetaan kuntayhtymäyhtymähallitukselle käsiteltäväksi.

 

16.12.2021 § 180  

Kuntayhtymähallitus

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Sosterin etätyöohjeen sekä kumota 29.1.2019 hyväksytyn edellisen ohjeen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen, puh. 045 7881 0659 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

Tiedoksi

kirjaamo > intranet

palkat/Monetra

henkilöstöpäällikkö/-sihteeri

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa