Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 16.12.2021/Pykälä 171

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Talousarvion 2022 täytäntöönpanoon liittyvän käyttösuunnitelman ja palveluhinnaston hyväksyminen

946/02.02.00/2021

 

 

16.12.2021 § 171  

Kuntayhtymähallitus

 Yhtymävaltuustolle 13.12.2021 esitettävän vuoden 2022 talousarvion valmistelun rinnalla on valmisteltu tu­los­yk­si­köit­täin käyttösuunnitelmat, jotka vahvistetaan ­yh­ty­­hal­li­tuk­ses­sa valtuustokäsittelyn jälkeen.

 

 Käyttösuunnitelmassa on huomioitu valtuuston vahvistama kun­ta­yh­ty­män strategia sekä ta­voit­teet ja voimavarat.

 

 Hallintosäännön 49 §:n mukaan: 

 "Yhtymähallitus päättää talousarvioon perustuvan tu­los­yk­sik­­koh­tai­sen käyttösuunnitelman ja kuntayhtymän palvelujen kun­ta­las­ku­tuk­sen hinnat. Yhtymähallitus voi siirtää käyt­­suun­ni­tel­man hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen vi­ran­hal­ti­jal­le"

 

 Kuntayhtymän perussopimuksen 22 §:n 3. mom:n mukaan:

 Suoritteet ja niiden yksikköhinnat vahvistaa kun­ta­yh­ty­­hal­li­tus.

 

 Liite nro 1; käyttösuunnitelma vuodelle 2022

 Liite nro 2; kuntalaskutuksen palveluhinnasto vuodelle 2022

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat käyttösuunnitelman ja palveluhinnaston vuodelle 2022.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

 

 Tiedoksi

 laskentasuunnittelija Päivi Suokas

 controller Soili Leinonen

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, va. hallintojohtaja Minna Marjakangas,

puh. 044 417  ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, puh. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa