Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 16.12.2021/Pykälä 172

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Enonkosken kuntakohtainen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen palvelusopimus vuodelle 2022

1976/00.04.01/2021

 

 

16.12.2021 § 172  

Kuntayhtymähallitus

 Enonkosken kunta hankkii perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut Sosterilta.

 

 Jäsenkunnat ja sairaanhoitopiiri ovat laatineet kuntien yhteisen pal­ve­lu­so­pi­muk­sen vuonna 2010. Enonkosken kunta on tehnyt Sosterin kanssa kun­ta­koh­taisen pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja so­si­aa­li­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­so­pi­mu­ksen, jonka sisältö neuvotellaan vuosittain.

 

 Kuntakohtainen palvelusopimus määrittelee ne palvelut, jotka kun­ta Sosterilta vuosittain tilaa perusterveydenhuollossa ja so­si­aa­li­pal­ve­luis­sa. Palvelusopimuksen toteutumista seu­ra­taan kun­ta­neu­vot­te­luis­sa vuoden aikana säännöllisesti.

 

 Vuoden 2022 palvelusopimus on valmisteltu Enonkosken kunnan ja Sos­te­rin välisissä vas­tuu­hen­ki­­neu­vot­te­luis­sa.

 

 Palvelusopimukseen sisältyvä palvelukortti on käsitelty Enon­kos­ken kunnanhallituksessa 30.11.2021.

 

 Palvelusopimukseen liittyvät myös kiinteistöistä maksettavat vuok­rat.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus hyväksyy vuodelle 2022 neuvotellun Enonkosken kunnan palvelusopimuksen ja siihen sisältyvät palvelukortin, suoriteluvut, kiinteistöjen vuokrahinnat sekä kuntakohtaisen kustannuspaikkarakenteen 2022.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 Enonkosken kunta

 Monetra / ostolaskut

 

 

 Lisätietoja antavat asian valmistelijat, perusterveydenhuollon joh­ta­va ylilääkäri Veikko Karvanen, puh. 044 417 3201 ja va. hallintojohtaja Minna Marjakangas, puh. 044 417 5050 sekä esit­te­li­jä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, puh. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa