Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 16.12.2021/Pykälä 173

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19 §:n mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2022

1036/01.02.01/2020

 

 

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 18.11.2021 § 30 

 

 

 

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan/kuntayhtymän maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan/kuntayhtymän monijäsenisen toimielimen tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja palkansaajan eläkemaksut.

 

Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä eläinlääkäreittäin. Kunnan vahvistaman palkkion tulee olla oikeassa suhteessa eläinlääkärin virkatyöstään tai päivystäjän päivystysaikana saamiin palkkioihin. Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisen eläinlääkärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole vakinaisessa virassa.

 

Keva on ilmoittanut tiedotteessaan vuoden 2022 palkkioiden enimmäismääräksi 52.932,48 euroa. Päätökset eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden määrästä ensi vuodelle on tehtävä kunnan toimielimessä 31.12.2021 mennessä. Vahvistuspäätös on toimitettava Kevaan sähköpostitse osoitteeseen palvelussuhderekisteri[at]keva.fi 31.1.2022 mennessä.

 

Terveysvalvonnan johtaja on kuullut asiassa eläinlääkäreitä hallintomenettelyn edellyttämällä tavalla. Toimenpidepalkkioiden määrä eläkekertymää varten vuodelle 2022 on esitetty eläinlääkäreittäin liitteessä 1 (salassa pidettävä, julkisuuslaki 621/1999 24 § 1 mom. 23 kohta).

 

 Päätösehdotus:

 

 Ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää esittää kuntayhtymähallitukselle vahvistettavaksi eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19 §:n mukaiset palkkiot kalenterivuodelle 2022 liitteen 1 mukaisesti.

 

 Päätös: 

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

 

  

 

 

 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

 

10.12.2021 § 35  

Ympäristöterveydenhuoltojaosto

18.11.2021 pykälässä 30 tehty päätös koskien eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19 §:n mukaisten palkkioiden vahvistamista vuodelle 2022 on tehty virheellisessä järjestyksessä. Päätöksentekoon on osallistunut henkilö, joka on ollut hallintolain 28.1§, 3 kohdan mukaisesti intressijäävi.

 

Hallintolain 50 §:n nojalla toimielin voi poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaista asian uudelleen esimerkiksi silloin, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe.

 

 

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää kumota 18.11.2021 pykälässä 30 tehdyn päätöksen.

Edelleen ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää esittää kuntayhtymähallitukselle vahvistettavaksi eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19 §:n mukaiset palkkiot kalenterivuodelle 2022 liitteen 1 mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752.

 

16.12.2021 § 173  

Kuntayhtymähallitus

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus vahvistaa eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19 §:n mukaiset palkkiot kalenterivuodelle 2022.

Palkkioliite lähetetään vain päätöksentekijöiden käyttöön.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, puh. 044 775 4752 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa