Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 16.12.2021/Pykälä 174

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2022 alkaen

1147/02.02.00/2020

 

 

16.12.2021 § 174  

Kuntayhtymähallitus

 Sosiaali- ja terveysministeriö on tiedottanut 24.11.2021 omais­hoi­don­tuen hoitopalkkioista vuodelle 2022, kuntainfo 7/2021.

 

 Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alim­mis­ta hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tar­kis­te­taan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

 

 Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501.

 Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2022 lu­kien 423,61 euroa/kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen ai­ka­na maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 euroa/kk.

 

 Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien myös sel­lai­siin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vä­him­mäis­mää­rää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tar­kis­tus­ajan­koh­taa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuo­del­le 2022 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoi­to­palk­kioi­hin noin 2,46 %:n korotusta vuoteen 2021 verrattuna.

Enonkosken kunta ja Savonlinnan kaupunki ovat siirtäneet so­si­aa­li­pal­ve­lut kokonaisuudessaan Itä-Savon sairaanhoitopiiriin. Sai­raan­hoi­to­pii­ri vastaa näin ollen molempien kuntien omaishoidon tuen maksamisesta. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat mo­lem­mis­sa kunnissa samat.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että 1.1.2022 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat seuraavat:
alin maksuluokka/palkkio    423,61 €/kk
keskimmäinen maksuluokka/palkkio       649,51 €/kk
ylin maksuluokka/palkkio    912,10 €/kk
harkinnalla päätettävä ylin hoitopalkkio   1364,32 €/kk
 
Sijaishoidon palkkio 92,97 €/vrk ja 46,50 € alle vuorokauden kestävä sijaishoito.

Hoitopalkkiot määräytyvät hoidettavan palvelutarpeen, hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan ja omaishoidon tuen piirissä oleva palvelutarve tarkistetaan asiakaskohtaisesti vuosittain sekä aina omaishoidon tuen myöntämisen yhteydessä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

 

 Tiedoksi

 palkat.sosteri@monetra.fi

 Niina Laakkonen

 

 

 Lisätietoja an­taa asian valmistelija, vs. sosiaalipalvelujen tu­los­alue­joh­ta­jaMinna Marjakangas, puh. 044 417 5050 ja esittelijä, kun­ta­yh­ty­­joh­ta­ja Saara Tavi, puh. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa