Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Sosterin kehitysohjelman 2022 valmistelu ja toimeenpano

946/02.02.00/2021

 

25.01.2022 § 4  

Kuntayhtymähallitus

Sosterin yhtymävaltuusto päätti 13.12.2021 kokouksessaan sisällyttää vuoden 2022 talousarvioon kehitysohjelman, jonka tavoitteena on noin 5 miljoonan euron kustannussäästö Savonlinnan kaupungin vuoden 2022 kuntalaskutukseen.  Savonlinnan kaupungin tavoitteena on alentaa sote-menojaan vuonna 2022, koska vuoden 2022 sote-kulut ovat pohjana Savonlinnan kaupungin tulevaan rahoitukseen vuodesta 2023 alkaen. Kehitysohjelmaa on valmisteltu usein asiakokonaisuuksin.

 

Sosterin johtoryhmä huolehtii toimeenpanosta ja seurannasta operatiivisen toiminnan osalta ja kuntayhtymähallitus ja -valtuusto käsittelevät niiden toimivaltaan kuuluvat asiat. Kuntayhtymähallitus seuraa kokonaisuuden toteutumista. Koska vuoden 2022 talousarvio on hyvin tiukka, arvioi kuntayhtymähallitus kevään 2022 aikana myös talousarvion muutostarvetta.

 

Valmistelussa olevat operatiiviset tavoitteet:

Lomapalkkavelan pienentämisen tavoite  1.400.000 €

Eläköitymiset   1.200.000 €

Erilliskohteet Savonlinnan toimintojen osalta

-        aineet, tarvikkeet, tavarat 1.100.000 €

 

Sosterin lomapalkkavelkaa pyritään pienentämään tehostamalla lomien suunnittelua ja lomien oikea-aikaista pitämistä mahdolliset toiminnan sulut huomioiden vuoden 2022 aikana.  Tavoitteeseen pääseminen edesauttaa myös hyvinvointialueelle siirtyvää toimintaa ja sen kustannuksia, koska toimenpide on tulosvaikutteinen.

 

Vuonna 2022 Sosterin palveluksesta eläköityy arvion mukaan 67 työntekijää. Näiden vuoden aikana avoimeksi tulevien tehtävien mahdollisen täyttämättä jättämisen realistisuus arvioidaan tehtäväkohtaisesti työn teettämisen tarpeen ja palvelujen turvaamisen näkökulmasta tilanteessa, jossa henkilöstön saatavuus on haasteellista.

 

Tulo- ja tuottomahdollisuudet 1.900.000 €

 

Tulo- ja tuottomahdollisuudet koostuvat ulkokuntamyynnistä, sekalaisista tuloista, koronakorvauksista ja hyvinvointialueen valmistelukorvauksista.

 

Lisäksi tarkastelussa ovat vuoden 2022 hankinnat ja Sosterin omaisuusjärjestelyt.

 

Savonlinnan kaupungin kuntalaskutuksen pienentämiseksi on valmisteltu myös seuraavia asioita, joista tulee sopia kaupungin kanssa ja/tai tehdä päätöksiä molemmissa organisaatioissa:

 

Kuntayhtymän sairaala-alueen tontin myynti kuntayhtymältä kaupungille

Sairaalan tontti

-        pinta-ala 110.093 m2

-        rakennusoikeus 55.047 k-m2

-        rakennusoikeutta käytetty 45.634 k-m2 (sis. uuden pääterveysaseman)

 

Tontin arvo

-        pinta-ala, sijainti ja tontin kehittämismahdollisuudet huomioiden arvoksi voidaan määrittää 3.500.000 €

 

Toimenpiteet

Sosteri myy tontin Savonlinnan kaupungille hintaan 3.500.000 €. Kaupunki vuokraa sen Sosterille v. 2022 esim. 20-30 vuoden vuokrasopimuksella ja edelleen Hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Vuosivuokran suuruus voi olla esim. 5 % tontin arvosta - eli 3.500.000 / 5.250.000 € koko vuokra-ajalta.

Essote myi vuonna 2021 Sosterin tonttia pienemmän sairaalatontin hintaa 4.900.000 € Mikkelin kaupungille, joka vuokrasi sen edelleen Essotelle.

Savonlinnan kaupunki voi halutessaan tehdä tarpeelliset kaavamuutokset H-talon (11 asuntoa) erottamiseksi tontista sekä kaavoittaa vielä rivitalotontin alueelle.

 

Ilman toimenpiteitä koko alue rakennuksineen siirtyy korvauksetta Hyvinvointialueelle 1.1.2023. Mikäli mahdollinen päätöksenteko merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sisältävien asioiden osalta siirtyy 28.2.2022 jälkeiseen aikaan, tulee päätös hyväksyä hyvinvointialueella.

 

Savonlinnan kaupungin Sosterilta perittävien vuokrien kohtuullistaminen vuonna 2022

 

Sosteri maksaa nyt toimitilavuokria Savonlinnalle yhteensä 3 075 076 € vuodessa, joka kuluna sisältyy kuntalaskutushintoihin.

Savonlinna jättää perimättä yhdeksän (9) kuukauden vuokran - yhteensä 2 306 307 €. Vuokranmaksusta on mahdollista sopia vuokranantajan ja vuokralaisen kesken sopimusvapauden puitteissa.

 

Nämä kaksi edellä esitettyä ovat yhteistoiminnallisia ja molempia tahoja tässä haasteellisessa tilanteessa hyödyttäviä aloitteita.

 

Kun kaupungin tavoite on minimoida kuntalaskutusta vuonna 2022, saataisiin näillä esitetyillä toimilla aikaan molemminpuolinen hyöty tavoitteen mukaisesti.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus merkitsee tiedoksi kehitysohjelman valmistelun ja operatiivisen toteuttamisen tilanteen ja päättää ehdottaa valmisteltavaksi Savonlinnan kaupunginhallitukselle seuraavia toimenpiteitä kehitysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
-  sairaala-alueen tontin ostaminen kuntayhtymältä Savonlinnan kaupungille
-  Sosterilta perittävien vuokrien kohtuullistaminen 2022

 

Päätös Kokouksessa kuultiin asiantuntijana projektipäällikkö Pekka Martikaista.

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 Tiedoksi

 Savoninnan kaupunki

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, va. hallintojohtaja Minna Marjakangas,

puh. 044 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi,

p. 044 417 4100.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa