Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen/päättäminen koskien koko henkilöstöä

1251/01.04.00.00/2021

 

30.11.2021 § 165  

Kuntayhtymähallitus

Savonlinnan kaupunki edellyttää Sosterilta vahvoja talouden sopeuttamistoimia. Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on määritellä ne toimenpiteet, joilla vuoden 2022 toimintamenoja voidaan sopeuttaa noin 5 miljoonalla eurolla.

 

Kyseeseen tulee työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa läpikäytävät asiat.

 

Yhteistoimintamenettely koskee sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja keinoina voidaan hyödyntää yhteistoimintalaissa määriteltyjä asioita.

 

Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää, valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan toteuttamaan
työnantajan puolesta yhteistoimintamenettelyn sekä antamaan toteuttamista koskevat ohjeet ja aikataulut.

Yhteistoimintamenettelyyn ja -neuvotteluihin osallistuvat työnantajan edustajat ovat kuntayhtymäjohtaja, tulosaluejohtajat, hallintoylihoitaja ja henkilöstöpäällikkö.

 

Päätös Merkittiin, että Sanni Kemppainen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (osallisuusjäävi, hallintolaki 28 §).

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija,  henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen,

puh. 045 7881 0659 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100.

 

 

25.01.2022 § 5  

Kuntayhtymähallitus

 Yhteistoimintaneuvotteluista pidettiin kolme (3) kokousta - 7.12.2021, 17.12.2021

 ja 13.1.2022. Yhteistoimintaneuvottelussa 13.1.2022 päätettiin esittää kuntayhtymähallitukselle yhteistoimintamenettelyn päättämistä.

 

 Neuvotteluihin ovat osallistuneet henkilöstöjärjestöjen pää­luot­ta­mus­mie­het Seija-Sofia Käärmelahti (Tehy), Tarja Loikkanen (Su­per), Leena Paakkunainen (Super pvm 13.1.2022), Erja Turkulainen (JYTY), Eija Huttunen (JU­KO),  Minna Kosonen (JUKO), Esko Hakkarainen (JHL)  ja työsuojelun edustajat Pekka Kilpeläinen, Mervi Heikkinen ja Kirsi Matikainen. Neu­vot­te­luis­sa työnantajaa ovat edustaneet kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi (puheenjohtaja), johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen, johtava ylilääkäri Veikko Karvanen, hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen, va. hallintojohtaja Minna Marjakangas sekä henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen (pöy­­kir­jan­pi­­jä). Neuvotteluiden etenemisestä tiedotettiin kuntayhtymän henkilöstöä.

 

 Neuvotteluissa käytiin läpi seuraavia asioita:

  • Oikeus tehdä määräaikaisia työsopimuksia: yhteistoimintamenettelyn aikana 1.5.2022 saakka ja yhteistoimintamenettelyn päättymisen jälkeen määräaikaisten työsopimusten pituuden tulee määräytyä työn teettämisen tarpeesta ja selkeistä määräaikaisuuden perusteluista.
  • Toistaiseksi voimassaolevien tehtävien täyttäminen - toistaiseksi voimassaolevia tehtäviä ei täytetä yhteistoimintamenettelyn aikana. Yhteistoimintamenettelyn päättymisen jälkeen kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee täyttöluvat ja täyttöprosessi hoidetaan kuntayhtymässä yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.
  • Lomapalkkavelan pienentäminen - ohjeistus ja suunnitelmallisuus koko vuodelle 2022. Koko henkilöstölle on lähetetty ohje; vuosilomat ja  säästölomat  tulee olla hyväksyttynä henkilöstöhallinnon järjestelmässä 28.2.2022 mennessä. Seuranta kuntayhtymän johtoryhmällä.

 

 Yhteistoimintamenettelyssä päätettiin esittää yhteistoimintaneuvottelujen päättämistä. Esitystä perusteltiin erityisesti koronatilanteen yllätyksellisellä heikkenemisellä ja sen vaikutuksilla palvelutuotantoon.

 

 Edellä olevan perusteella yhteistoimintalain mukaisia, koko henkilöstöä koskevia toimenpiteitä ei voida suunnitella kuntayhtymässä. Koko henkilöstöön kohdistuvia yhteistoimintalain mukaisia toimenpiteitä ei nyt ole valmistelussa.

 

 Mikäli palvelujen järjestämiseen tai tuottamiseen tulee muutoksia ja vaikutuksia yksittäisiin yksiköihin, työnantaja huolehtii yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä niiltä osin.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus toteaa yhteistoimintaneuvottelut tältä osin päättyneeksi.

 

Päätös Merkittiin, että Sanni Kemppainen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (osallisuusjäävi, hallintolaki 28 §).

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija,  henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen,

puh. 045 7881 0659 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa