Dynasty tietopalvelu Haku RSS SOSTERI

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kahden sosiaalityöntekijän toimen muuttaminen kahdeksi sosiaalityöntekijän viraksi

42/01.01.00.00/2022

 

 

25.01.2022 § 8  

Kuntayhtymähallitus

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista astui voimaan huhtikuussa 2015.

Laissa on säädetty asiakastietojen kirjaamisesta ja asiakastietojen käsittelystä. Laki velvoittaa ammattilaisen dokumentoimaan sosiaalihuollon asiakastyötä ja loi perustan sosiaalihuollonprosessien ja kirjaamisen kansalliselle kehittämiselle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on johtanut kehittämistyöhön keskeisesti liittyvää määrittelytyötä ja antanut määräykset niin asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista kuin asiakasasiakirjarakenteista. Sosiaalihuollon Kanta-arkiston käyttöönotto on alkanut vuonna 2018 osana kansallista kehittämistyötä. Sosterin sosiaalihuollon prosessien ja kirjaamisen kehittäminen on perustunut kansalliseen kehittämiseen.

 

Sosterin perusterveydenhuollon kasvatus- ja perheneuvolassa annetaan sosiaalihuoltolainmukaista kasvatus- ja perheneuvontaa, jota edeltävät Sosiaalihuoltolain (1301 /2011 §26,36-39) mukainen palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelman laadinta. Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 801/2000) lain edellyttämällä tavalla palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelman laatiminen edellyttävät julkisen vallan käyttöä eli virkapohjaa.

 

Kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijät eivät ole virassa, eivätkä näin ollen voi tehdä sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista annetun lain edellyttämiä päätöksiä tai laatia asiakasasiakirjoja, joita asiakkuus kasvatus- ja perheneuvonnassa edellyttää.

 

Voimassaolevan hallintosäännön 6 Luku Toimivalta henkilöstöasioissa

24 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen

"Kuntayhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Työsopimussuhteisten tehtävien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimikkeen muuttamisesta päättää vastuualueen tulosaluejohtaja."

25 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

Kuntayhtymähallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työ­suh­teek­si.

 

Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää, että kasvatus- ja perheneuvonnan kahden sosiaalityöntekijän toimet muutetaan kahdeksi sosiaalityöntekijän viroiksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

 Tiedoksi

 ylihoitaja Mari Teittinen

 palkat.sosteri@monetra.fi

 Tiina Kärkkäinen

 

 

Lisätietoja antaa asian valmistelija, va. hallintojohtaja Minna Marjakangas, puh. 050 417 5050 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa